Turystyka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne

Opiekun: Aleksandra Brunat

Cele z zakresu przyswajania wiedzy:

 • Rozumienie pojęć z zakresu ochrony środowiska, topografii, udzielania pierwszej pomocy, krajoznawstwa, zdobywania odznak turystycznych.
 • Poznanie walorów przyrodniczych parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody.
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • Poznanie zabytków kultury Polski , a w szczególności własnego regionu.
 • Poznanie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej okolic Rumi.

Cele z zakresu kształcenia umiejętności:

 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków roślin i zwierząt.
 • Czytanie mapy topograficznej.
 • Posługiwanie się mapą i planem.
 • Orientowanie się w terenie za pomocą kompasu.
 • Posługiwanie się prostymi przyrządami pomiarowymi w celu obliczania odległości w terenie, określania wysokości i wieku drzew.
 • Udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku.
 • Określenie położenia parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych na mapie Polski.

Cele z zakresu kształcenia postaw:

 • Potrzeby ochrony środowiska.
 • Odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i swoje miasto.
 • Szacunku do dorobku kulturowego regionu i całego kraju.
 • Odpowiedzialności za własne i cudze zdrowie oraz bezpieczeństwo.