Wczesne wspomaganie rozwoju

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Oddziały przedszkolne

WWR

Opublikowano: 2020-06-04 PT

Wczesne wspomaganie rozwoju, to zajęcia ukierunkowane na stymulacje funkcji o odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka.

Są to m.in.: elementy metody "Dobrego Startu", elementy " Metody Krakowskiej", pedagogika zabawy, matematyka Gruszczyk- Kolczyńskiej, elementy pedagogiki M. Montessori,.

Podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, specjalist a wykorzystuje różne metody pracy, które są dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.