Ważne wydarzenia i informacje

Zmiana strony internetowej

Od 25.08.2023 r. SP6 ma nową stronę szkoły, w związku z powyższym wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie :

https://samorzad.gov.pl/web/szkola-nr6-rumia


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

22.06.2023 (czwartek) godz. 10.15

kl. VIII    - aula 

23.06.2023 (piątek) 

kl. 1  -  10.00 sale

kl. 2  -   9.00 sale

kl. 3 i 8  -  8.00 sale

kl. 6-7  -  8.00 - aula

kl. 4-5  - 10.00 - aulaplakat (1).pdf

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi
na rok szkolny 2023/2024 dzieci z rocznika 2017

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych dzieci z terenu gminy Rumia na rok szkolny 2023/2024
odbędzie się za pomocą platformy FORMICO.
Terminy, zasady i informacje dotyczące elektronicznego systemu rekrutacji
dostępne są na stronie Urzędu Miasta.
Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi
mogą kandydować dzieci z rocznika 2017
oraz dzieci posiadające odroczenie obowiązku szkolnego.

Przed przystąpieniem do składania wniosku prosimy o zapoznanie się z ofertą placówki oraz wytycznymi dotyczącymi terminów, kryteriów i zasad rekrutacji
oraz z informacją i przewodnikiem po systemie FORMICO.   Wnioski można składać od 20 marca 2023 od godz 8.00 na stronie    https://rumia.formico.pl 

ZAPISY DO KLASY I 

na rok szkolny 2023/2024 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi rozpoczyna z dniem 15 lutego 2023 r. zapisy dzieci z rocznika 2016
zamieszkałe w obwodzie szkoły do klas I na rok szkolny 2023/2024.

Zapisy od 15 lutego 2023 r. w godzinach 8.30 – 14.00 prowadzi sekretariat szkoły, rodzice / prawni opiekunowie powinni zgłosić się osobiście i przedłożyć               Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie (dokument do pobrania w zakładce  zapisy i rekrutacja lub dostępny w sekretariacie)
Przy składaniu zgłoszenia wymagany jest (do wglądu) Odpis akty urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica.

W przypadku braku możliwości złożenia zgłoszenia osobiście można wypełniony wniosek wraz z kopią aktu urodzenia złożyć w skrzynce podawczej z napisem SEKRETARIAT znajdującej się w przedsionku wejścia do szkoły. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZAPISY DO KLASY I

W związku z naborem dzieci z obwodu do klas pierwszych, informujemy iż wzorem ubiegłego roku utworzona zostanie klasa z dodatkową nauką języka kaszubskiego.

Zgłoszenie dziecka do klasy z jęz. kaszubskim wiąże się z wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w nauce dodatkowego języka. Decyzja oznacza zgodę na udział dziecka w zajęciach języka kaszubskiego w min. jednym roku szkolnym. W przypadku rezygnacji wymagany jest pisemny wniosek o rezygnacji skierowany do Dyrektora szkoły na specjalnym formularzu. W związku z powyższym prosimy o podjęcie świadomej decyzji. Dzieci w klasie kaszubskiej będą objęte dodatkową lekcję języka angielskiego oraz robotyki.

Deklaracje o chęci wpisania dziecka do klasy pierwszej z językiem kaszubskim należy składać wraz ze zgłoszeniem do klasy I (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w klasie kaszubskiej liczyć się będzie kolejność składania deklaracji na jęz. kaszubski, deklaracje wrzucane do skrzynki są wyjmowane w dni pracujące o godz. 8.00)

(Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej [j.kaszubski] dostępny w sekretariacie szkoły oraz w zakładce Dokumenty do pobrania)

Termin złożenia zgłoszenia: 31.05.2023r.

Jeżeli dziecko będzie realizować obowiązek szkolny w innej placówce należy poinformować szkołę w w/w terminie osobiście lub mailowo sekretarz@sp6rumia.edu.pl
w tytule wpisując „Obowiązek szkolny”

Bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży na terenie Rumi

W związku z ponawiającym się tematem bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską dla uczniów na terenie Rumi w czasie trwania roku szkolnego oraz z sygnałami
od rodziców naszych uczniów dotyczącymi mandatów, które za niemożność wskazania adresu zamieszkania na legitymacji szkolnej otrzymują uczniowie poruszający się
po Rumi bezpłatną komunikacją miejską, załączamy link do strony Urzędu Miasta Rumi z oficjalnym stanowiskiem ZKM w sprawie oraz wzorem pisma odwoławczego.


ZASADY DARMOWEGO PRZEJAZDU DLA UCZNIÓW NA TERENIE RUMI 


W dniach 11-13.11.2022 r. odbędzie się charytatywne dyktando online z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Jest to wydarzenie cyklicznie organizowane przez serwis Dyktanda.pl. W tym roku przeprowadzona zostanie już trzecia edycja. Dyktando co roku przyciąga tysiące uczestników, którzy niosą pomoc, a jednocześnie zażarcie rywalizują o jak najlepszy wynik. Może w nim wziąć udział każdy, bez względu na wiek. 

Środki zgromadzone w ramach tego wydarzenia zostaną przekazane Fundacji Zarys, która przeznaczy je na pomoc medyczną wysyłaną do Ukrainy. Do tej pory fundacja wyekspediowała już osiem tirów z pomocą o wartości przekraczającej 2,6 mln zł. W ramach dyktanda zbieramy środki na kolejnego tira.

Aby wziąć udział w dyktandzie wystarczy zarejestrować lub zalogować się na portalu Dyktanda.pl i kliknąć WEŹ UDZIAŁ na poniższej stronie:

https://www.dyktanda.pl/dyktanda/dyktando-na-swieto-niepodleglosci-2022?audio=1

Organizatorem wydarzenia jest portal edukacyjny www.dyktanda.pl, natomiast treść dyktanda przygotowana została tradycyjnie, specjalnie na tę okazję przez członków Fundacji Języka Polskiego. Patronat medialny nad wydarzeniem objął kanał Historia Realna. Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji poprzez udział w dyktandzie!


Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12

Wyniki Konkursu Nakrętkowego:

I miejsce - Mikołaj Kalupa kl. VIId   78,86+59,76=138,62 kg

II miejsce -  Szymon Pawlewski kl. IIId   50,92+40,78= 93,7 kg

III miejsce - Szymon Chmielewski kl. IIId   43,92 kg

IV miejsce - Marek Pytlarz kl. IIIb  19,4+17,13= 36.53 kg

V miejsce - Wiktoria Zmuda kl. VII f  32,58 kg

VI miejsce Łucja Świerczyńska kl. IIb 24,46 kg

Wyżej wymienione dzieci w czwartek dnia 23.06.2022 r. otrzymają upominki od Rady Rodziców.


ZAPISY DO KLASY I 

na rok szkolny 2022/2023 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi rozpoczyna z dniem 1 marca 2022 r. zapisy dzieci z rocznika 2015 zamieszkałe w obwodzie szkoły do klas I na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy od 1 marca 2022 r. w godzinach 8.30 – 14.00 prowadzi sekretariat szkoły, rodzice / prawni opiekunowie powinni zgłosić się osobiście i przedłożyć

Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie

(dokument do pobrania w zakładce  zapisy i rekrutacja lub dostępny w sekretariacie)

Przy składaniu zgłoszenia wymagany jest (do wglądu) Odpis akty urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica.

W przypadku braku możliwości złożenia zgłoszenia osobiście można wypełniony wniosek wraz z kopią aktu urodzenia złożyć w skrzynce podawczej z napisem SEKRETARIAT znajdującej się w przedsionku wejścia do szkoły. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZAPISY DO KLASY I

W związku z naborem dzieci z obwodu do klas pierwszych, informujemy iż wzorem ubiegłego roku utworzona zostanie klasa z dodatkową nauką języka kaszubskiego.

Zgłoszenie dziecka do klasy z jęz. kaszubskim wiąże się z wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w nauce dodatkowego języka. Decyzja oznacza zgodę na udział dziecka w zajęciach języka kaszubskiego w min. jednym roku szkolnym. W przypadku rezygnacji wymagany jest pisemny wniosek o rezygnacji skierowany do Dyrektora szkoły na specjalnym formularzu. W związku z powyższym prosimy o podjęcie świadomej decyzji.

Dzieci w klasie kaszubskiej będą objęte dodatkową lekcję języka angielskiego oraz robotyki.

Deklaracje o chęci wpisania dziecka do klasy pierwszej z językiem kaszubskim należy składać wraz ze zgłoszeniem do klasy I

(Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej [j.kaszubski] dostępny w sekretariacie szkoły oraz w zakładce Dokumenty do pobrania)

Termin złożenia zgłoszenia: 31.03.2022r.

Jeżeli dziecko będzie realizować obowiązek szkolny w innej placówce należy poinformować szkołę w w/w terminie osobiście lub mailowo sekretarz@sp6rumia.edu.pl w tytule wpisując Obowiązek szkolny
ABC empatii

Opublikowano 2021-10-12 MO

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do realizacji nowego programu „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami” stworzonego przez Fundację Rodziny Czepczyńskich (CFF). Zajęcia w formie warsztatów będą przeprowadzane cyklicznie w klasach 1 -3.

 Mają one na celu :

- wzbudzanie empatii i uwrażliwienie na różne potrzeby osób, które możemy spotkać w życiu,

- budowanie świadomości społecznej na temat włączania osób z niepełnosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia,

- uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia.

UWAGA RODZICE I OPIEKUNOWIE

Od 01.11.2021r. nastąpi zmiana rachunku bankowego SP6 do rozliczeń dotyczących

NR KONTA W BANKU MILLENNIUM: 81 1160 2202 0000 0005 0428 4401

Dotychczasowy rachunek w Banku Spółdzielczym zostanie zamknięty z końcem października 2021r.

Rodzice dzieci korzystających z posiłków w szkole proszeni są o podejście do Intendenta celem podpisania Aneksu do Umowy na żywienie w terminie 18-22.10.2021 w godz. 6.45-14.00 lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu tel. 58/6710150 w. 258 

Plakat Szczepimy Się.pdf

Punkty szczepień COVID – 19 na terenie miasta Rumia:

Polecane

Szanowni Rodzice

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, bardzo proszę, żeby dzieci chore były leczone w domu, pozostając pod opieką rodziców i kontrolą lekarską.

Przypominam jednocześnie o obowiązku skontrolowania czystości włosów dzieci w kierunku wszawicy, przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku szkolnym, a także o późniejszej systematycznej kontroli w domu.

Odpowiedzialne zachowanie rodziców oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w szkole, przez uczniów i pracowników zagwarantuje nam wszystkim bezpieczny, spokojny i pomyślny rok, pomimo wyjątkowej sytuacji z którą musimy się zmierzyć. 

Bieżące wydarzenia

_________________

Dzwonki war. A

1. 7:30 - 8:15

2. 8:20 – 9:05

3. 9:15 – 10:00

4. 10:10 – 10:55

5. 11:05 – 11:50

6. 12:05 – 12:50

7. 13:05 – 13:50

8. 14:00 – 14:45

9. 14:55 – 15:40

10. 15:45 – 16:30

11. 16:35 – 17:20

Dzwonki war. B

1. 7:30 - 8:00

2. 8:05 - 8:35

3. 8:40 – 9:10

4. 9:15 – 9:45

5. 9:50 – 10:20

6. 10:35 – 11:05 

7. 11:20 – 11:50

8. 11:55 – 12:25

9. 12:30 – 13:00 

10. 13:05 – 13:35

11. 13:40 – 14:10

Opublikowano 2023-05-17MZ

We wtorek 16 maja uczniowie z kl. I d wzięli udział w warsztatach majsterkowania w Castoramie. 

czytaj więcej

Opublikowano 2023-05-15MZ

Niezwykle miło nam poinformować o sukcesie uczennicy klasy V d ...

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-20MZ

Dnia 19.04.2023r biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z Wydawnictwem Zakamarki...

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-12MZ

W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 2a i 2c wybrali się do Teatru Muzycznego w Gdyni na zjawiskowy koncert zatytułowany...

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-12MZ

Składamy serdeczne podziękowania i wyrażamy ogromną wdzięczność wszystkim osobom, które w tegorocznej zbiórce złożyły dary na rzecz Podopiecznych puckiego hospicjum pw. Św.  Ojca Pio.

                   Komitet Społeczny ‘’ Żonkile”

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-12MZ

We wtorek 4 kwietnia kl. 1d i 1e pojechały do BUDUMI - Rodzinnego Centrum Kreatywnej Zabawy w Gdańsku na warsztaty wielkanocne.

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-05MZ

Barwne, radosne i żywiołowe powitanie wiosny w wykonaniu klasy 1c, która oczarowała publiczność.  

czytaj więcej

Opublikowano 2023-04-03MZ

Po omówieniu lektury pt. "Tajemniczy ogród" uczennice i uczniowie klasy 4d na lekcji języka polskiego

przeobrazili się  w ogrodników.

czytaj więcej

Opublikowano 2023-03-30MZ

W środę 22 marca 2023 roku w naszej szkole, już po raz ósmy, odbył się Szkolny Konkurs Piosenki Dziecięcej dla uczniów z klas integracyjnych.

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Lasów
Opublikowano 2023-03-30MZ

Dnia 21.03 w Naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Lasów.

W tym dniu  uczniowie zapoznali się z informacjami o lesie ...

czytaj więcej

Mikołaj Kopernik
Opublikowano 2023-03-30MZ

Rok 2023 został ogłoszony Rokiem Mikołaja Kopernika  wielkiego astronoma, matematyka, lekarza, prawnika i ekonomisty, twórcy teorii heliocentrycznej.

czytaj więcej

Opublikowano 2023-03-30MZ

W 2023 roku obchody Dnia Liczby Pi przypadły na 14 marca.

czytaj więcej

Opublikowano 2023-03-20MZDnia 16 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się poraz XXIV Finał Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego "Hej,Kaszuby, jak Wy cudne..." pt. "Niezapomniane zakątki Kaszub". czytaj więcej
XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
Opublikowano 2023-02-15MZ

15 lutego 2023 roku odbył się etap końcowy XVIII MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO “Poezja jednego autora - Juliana Tuwima”.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-12-20MZ

W naszej szkole odbył się I Powiatowy Konkurs Poezji Anglojęzycznej. Jest to kontynuacja wieloletniego Międzyszkolnego Konkursu. 

czytaj więcej

Opublikowano 2022-12-20MZ

W listopadzie chętni uczniowie klasy 2c wzięli udział w XV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Słońce, woda i przygoda" pod hasłem ...

czytaj dalej

Opublikowano 2022-12-15MZ

Uczennice klasy 2c wzięły udział w X Rumskim Konkursie na najpiękniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową ...

czytaj dalej

Opublikowano 2022-12-02MZ

Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom, pracownikom oraz przyjaciołom naszej szkoły za połączenie wspólnych sił w zbieraniu Talenciaków. Wzięliśmy udział w akcji zorganizowanej przez Lidl “SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”,...

czytaj więcej

Opublikowano 2022-11-28MZ

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-11-16MZ

30 X 2022 r. odbył się X Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas integracyjnych. Dzieci zaprezentowały wiersze polskich poetów.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-11-15MZ

W czwartek 10.11.2022 w Naszej Szkole obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości.
Po raz kolejny przystąpiliśmy do akcji „Szkoła do hymnu”. 

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-24MZ

W czwartek 20 października uczniowie kl. 1 d eksperymentowali z suchym lodem. 

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-24MZ
Miło nam poinformować, że nasza szkoła 17 października wzięła udziałw III Międzynarodowej Edycji PRZERWY NA CZYTANIE

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-19MZ

Codey rocky to roboty zakupione w ramach Laboratoria Przyszłości, które wykorzystywane  są na zajęciach rozwijających z Robotyki. Dzięki nim uczniowie mają okazję odkrywać tajniki programowania.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-12MZ

Dnia 12.10.2021r biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z Wydawnictwem  Zakamarki z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-12MZ

W dniu 11.10.2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli we wspaniałej lekcji historii.

czytaj więcej

Opublikowano 2022-10-12MZ

 Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Opublikowane 2022-10-11 MZ

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, która odbędzie się w dniach od 12 - 19 października 2022 r.

czytaj więcej

Opublikowane 2022-10-07 MZ

Nasza szkoła 17 października weźmie udział w III Międzynarodowej Edycji PRZERWY NA CZYTANIE.

Opublikowane 2022-10-05 MZDnia 12 września 2022 r. w hali MOSiR odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów. czytaj więcej

Archiwum informacji

Opublikowane 2022-03-11 MZW związku z trudną sytuacją naszych sąsiadów z Ukrainy nasza społeczność szkolna postanowiła włączyć się w akcję pomocy. czytaj więcej

Opublikowane 2022-06-09 MZW środę, 8 czerwca 2022 roku klasy III d i III e miały niecodzienną okazję, aby wybrać się do tradycyjnego gospodarstwa rolnego położonego w Dolinie Jadwigi. czytaj więcej

Opublikowane 2022-04-08 MZCo roku 7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Z tej okazji w klasach I - III przeprowadzono zajęcia tematycznie związane ze świętem. czytaj więcej

Opublikowane 2022-03-31 MZ

W dniach 28.02-18.03.2022  roku odbyła się w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi 
zbiórka artykułów dla podopiecznych Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio.

czytaj więcej

Opublikowane 2022-03-29 MZW piątek 25 marca 2022 roku kl. 3 d była na wycieczce w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko - Pomorskiej, które mieści się w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie. czytaj więcej

Opublikowane 2022-03-21 MZ

W dniu 17 marca uczestniczyliśmy w Nocy Eksperymentów w  I LO w Rumi.

czytaj więcej

Pomoc  Ukrainie
Opublikowane 2022-03-03 MZ
Opublikowane 2021-12-20 MZ

Grudzień to wyjątkowy okres w roku, to magiczna atmosfera i piękne dekoracje.
To również okazja by zrobić coś pięknego dla drugiego człowieka.

czytaj więcej

Opublikowane 2021-12-15 MZ

Szanowni Rodzice i Uczniowie
Z całego serca pragniemy podziękować Wam za zaangażowanie, dary materialne i finansowe. Ogrom wsparcia w tym roku przerósł nasze oczekiwania.

czytaj więcej

Opublikowane 2021-12-15 MZUczennica klasy 1c Dalia L. wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie  “Ekologia w moim domu” i zajęła III miejsceczytaj więcej

Opublikowane 2021-12-15 MZ

 Miło nam poinformować, że nasi młodzi aktorzy z Teatralnej Szóstki zdobyli Kurtynę Publiczności i Kurtynę na Bis za choreografię w VI Przeglądzie Teatrów Amatorskich „Kurtyna”. 

czytaj więcej

Opublikowane 2021-12-14 MZ2 grudnia odbył się IX Szkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów klas integracyjnych.  czytaj więcej

Opublikowane 2021-12-09 MZ

 Uczennice klasy 1c Aleksandra K. i Dalia L. wraz ze swoimi rodzinami wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Artystycznym “Baśniowa rodzina w obiektywie” i zajęły I miejsca.

czytaj więcej


Opublikowane 2021-12-02 MZDnia 25.11.2021 w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Poezji Angielskiej “Be a Poet” dla klas 4-6. czytaj więcej
Szkoła do hymnu  
Opublikowano 15-11-2021 MZ

W tym roku nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”.

czytaj więcej

Międzyklasowy Konkurs Mody ...
Opublikowano 15-11-2021 MZ

9 listopada odbył się w naszej szkole "Międzyklasowy Konkurs Mody Dwudziestolecia Międzywojennego".

 
czytaj więcej

Opublikowano 2021-10-20 MO

 15 października nasza szkoła wzięła udział w II Międzynarodowej Edycji PRZERWY NA CZYTANIE. Tego dnia cała społeczność szkolna o godz. 10:20 oraz 13:15 oddała się na kwadrans lekturze.

czytaj więcej 

Opublikowano 2021-10-18 MO

 1 października po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  pod hasłem  „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. 

czytaj więcej

Ślubowanie klas pierwszych
Opublikowane 2021-10-12MZ

5 października 2021 r. w hali MOSiR odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów. 

Wycieczka na Westerplatte
Opublikowane 2021-10-18MZ

Dnia 6 października klasa 3 B oraz 3 C udały się na wycieczkę autokarową na Westerplatte.

czytaj więcej

Warsztaty czytelnicze
Opublikowane 2021-10-06 MZ

Dnia 6.10.2021r biblioteka szkolna zorganizowała spotkanie z Wydawnictwem  Zakamarki.

czytaj więcej
Wielki Maraton Czytelniczy
Opublikowano 2021-05-16 MO
Dobiegła końca 12. edycja Ogólnopolskiego Wielkiego Maratonu Czytelniczego dla klas IV-VI odbywająca się pod hasłem przewodnim “Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca”. Uczestnikom maratonu postawiono zadanie przeczytania siedmiu książek, z których znajomości co miesiąc rozwiązywali test. Konkurs zorganizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku odbywał się pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Prezydenta Miasta Gdańska.Zobacz więcej 
Dzień Europy
Opublikowane 2021-05-12MZ
 W dniach 6-7 maja zostały zorganizowane w naszej szkole obchody Dnia Europy w ramach projektu ,,Rumia oczami dzieci”. 

czytaj więcej

Sukces naszego ucznia
Opublikowano 2021-04-15 MO
Niezwykle miło nam poinformować o sukcesie ucznia klasy VII a - Adama Durałka, który zajął II miejsce w etapie wojewódzkim XXVIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę w województwie pomorskim w 2021 roku. Opiekunem Adama była p. Katarzyna Macyszyn. Gratulacje, Adamie! Jesteśmy dumni z Twojego osiągnięcia.

Opublikowane 2021-04-14 MZ

13 kwietnia 2021 r. odbył się VIII  Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Dziecięcej  dla uczniów klas integracyjnych.

czytaj więcej


VI Konkursu Piosenki Dziecięcej
Opublikowane 2021-04-12 MZ

Dnia 31.03.2021 r. odbył się VI Konkurs Piosenki Dziecięcej dla uczniów z klas integracyjnych I-III.

czytaj więcej

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Opublikowane 2021-04-08 MZ
2 kwietnia jest wyjątkowym niebieskim dniem, w którym cały świat integruje się z osobami ze spektrum Autyzmu. Co roku nasza szkoła, uczniowie, rodzice i nauczyciele biorą udział w różnych akademiach, przedsięwzięciach i projektach. Tak też było i w tym roku.
                                                                                                                                                                                                                                                              czytaj więcej

Opublikowano 2021-04-06 ADM

W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, po raz pierwszy w tym roku, odbył się Szkolny Konkurs Informatyczny na wykonanie kartki wielkanocnej w programie Scratch....

czytaj więcej...

Opublikowano 2021-03-26 MO

W tym roku w lutym po raz kolejny odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej dla klas II-III, już od 13 lat organizowany przez naszą szkołę. 

czytaj więcej...

Opublikowane 2021-03-17 MZ

   Miło nam ogłosić, iż 8 marca 2021r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi, nastąpiło rozstrzygnięcie XXIII Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Hej, Kaszuby, jak Wy cudne…”. Uczniowie klas 1-3 oraz z oddziałów przedszkolnych z pięciu szkół Rumi, wykonali prace nawiązujące do tegorocznego tematu “ Cudowne życie na Kaszubach”. 

czytaj więcej

Opublikowane 2021-03-11 MZ

2 marca 2021 r. w bibliotece szkolnej odbył się konkurs ortograficzny pod hasłem „Mały Mistrz Ortografii”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                   czytaj więcej

Opublikowane 2021-03-04 MZ

   Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji projektu Rumia oczami dzieci, który będzie realizowany w terminie: 01.02.-31.05.2021 r. W ramach projektu przewiduje się realizację pięciu zadań tematycznych: czterech zwykłych i jednego zadania specjalnego oraz dwóch konkursów.

czytaj dalej


Opublikowane 2021-02-25 MZ

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie, prezentując różnorodność prac plastycznych wykonanych ciekawymi technikami. Komisja konkursowa oceniając prace, wzięła pod uwagę ich zgodność z tematem, estetykę wykonania oraz wykorzystaną technikę plastyczną.

czytaj więcej

Opublikowane 2021-02-16 MZ

Od 22 stycznia 2021 r. w klasach I – III rozpoczęło się  „szaleństwo karnawałowe” . 

czytaj więcej

Opublikowane 2021-02-03 MZ

1 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi został ogłoszony szkolny konkurs logopedyczny pt. „Logopedyczny kalendarz adwentowy". Konkurs został skierowany do uczniów objętych terapią logopedyczną w naszej szkole. Jego celem było zainteresowanie dzieci tematyką logopedyczną oraz zachęcenie ich do systematycznej terapii mowy.

czytaj więcej


Opublikowane 2020-12-21 MZ

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi” - Św. Jan Paweł II 

W grudniu bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi po raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiego projektu społecznego Szlachetna Paczka, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
                                                                                                                                                                                                                                                                      czytaj więcej

Opublikowane 2020-12-18 ADM

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi wzięła udział w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE NA SZKOŁĘ Z NAJWYŻSZĄ ILOŚCIĄ OSÓB (UCZNIÓW I NAUCZYCIELI) BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU “SZKOŁA Z GIGANTAMI”.  Do konkursu przystąpili nauczyciele oraz uczniowie klas 3 - 8, którzy rejestrowali się na poniższe warsztaty.

czytaj więcej

Opublikowane 2020-12-15 MZ

W dniach 12 - 16 października tego roku nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”, która była organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. 

czytaj więcej

Opublikowane 2020-12-01 MZ

W piątek, 23 października 2020 roku w naszej szkole do konkursu XIX dyktanda kaszubskiego przystąpiły dwie uczennice:
Agata Cichosz, uczennica klasy VI b oraz Monika Musiałkowska, uczennica klasy II c. 

 Czytaj więcej


Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt.:
”Nauczyciel też był dzieckiem”

Opublikowano: ADM 2020-11-120

Z okazji 60-lecia istnienia naszej szkoły odbył się konkurs fotograficzny pt.;”Nauczyciel też był dzieckiem”. Dziękujemy wszystkim uczniom za wzięcie udziału w konkursie i wspólną zabawę. Okazało się ,że dopasowanie fotografii  z dzieciństwa naszych nauczycieli nie było łatwym zadaniem. Niektórym udało się to doskonale! Oto wyróżnione osoby, które były najbliżej świetnych trafień:

GRATULUJEMY!!! NAGRODY ROZDAMY PO FERIACH NA NAJBLIŻSZYM APELU W SZKOLE.

Hanna Dzwonka      Iwona Plata

Opublikowano: ADM 2020-11-20

Nasza Szkoła zaangażowała się w udział w zbiórce "Szlachetna Paczka". Pod swoje skrzydła wzięliśmy…. czytaj więcej


Opublikowane 2020-11-30 MZ

Miło nam poinformować, że nasza Teatralna Szóstka zdobyła Brązową Kurtynę V-lecia w  Ogólnopolskim Przeglądzie Teatralnym im. Marka Hermanna. 

Czytaj więcej

Opublikowane 2020-11-27 MO

Z okazji 60-lecia naszej szkoły uczniowie napisali wiersze. Prezentujemy wiersz Mai Bryszewskiej z klasy VI e oraz Alana Dietricha z klasy VIII b. 

Czytaj więcej

Opublikowane 2020-11-23 MZ

Zanim szkoła zamknęła się z powodu pandemii, uczniowie klasy 2 e nawiązali nowe znajomości z kolegami z brytyjskiej szkoły Whiteways Primary School w Sheffield. Przygotowali piękne pocztówki i właśnie  doczekali się odpowiedzi! Przy okazji, zdobyli nowe wiadomości o systemie edukacyjnym w Wielkiej Brytanii i szlifowali znajomość języka angielskiego.
zobacz więcej

Opublikowane 2020-11-17 MZ

Uczniowie naszej szkoły mimo pandemii dbają o swoje samopoczucie poprzez właściwe odżywianie i biorą aktywnie udział w programie Śniadanie daje moc.

zobacz więcej

Opublikowane 2020-10-23 ADM

Uwaga rodzice i prawni opiekunowie!

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych wg wprowadzonych nowych obostrzeń w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian wg obowiązującego planu.

O wszelkich zmianach organizacyjnych będą Państwo na bieżąco informowani przez wychowawcę lub dyrektora szkoły za pośrednictwem Librusa.

Opublikowane 2020-10-19 MO

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do realizacji V edycji programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” , który zorganizowała Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. W związku z tym od października 2020 roku zaczęły działać Szkole Koło Naukowe – E = SP6, do którego należą uczniowie klas VII i VIII, a opiekunem jest pani Agnieszka Wilk. 

W tym roku akcja startuje pod hasłem „Nauka to przyszłość”. Program ma zachęcić dzieci do zdobywania wiedzy w takich dziedzinach jak energia, ekologia, transport oraz technologie przyszłości. Uczniowie poznają kolejnych czterech naukowców – Józefa Rotblata, Władysława Szafera, Ernesta Malinowskiego oraz Stefana Banacha.

Pierwszym zadaniem koła naukowego jest zbudowanie elektrowni wykorzystującej odnawialne źródła energii. 

Opublikowane 2020-10-19 MO

8 października uczniowie klas 7b, 7d, 7e, 7g   polecieli w kosmos i obejrzeli niebo z edukatorami Centrum Nauki Kopernik. Braliśmy udział w całodniowych zajęciach online e-Planetobus. 

Zobacz więcej

Szkolni logopedzi zachęcają do udziału w:

XXXII Ogólnopolskim Logopedyczny Konkursie Plastycznym 

„Wesołe mamy miny gdy głoskę rrr… ćwiczymy”

W ramach Konkursu należy nadesłać pracę plastyczną przedstawiającą głoskę R w grupach spółgłoskowych [tr], [dr] lub na etapie początkowym ćwiczeń przygotowujących do wywołania głoski R.

Regulamin

Opublikowane 2020-10-19 MZ

16 października 2020 r. uczniowie klasy 3c wzięli udział w warsztatach z programowania w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym “Szkolny Robot“ zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie ogłoszonym w ramach funduszy zewnętrznych. Patronat honorowy wyżej wymienionego konkursu objęty został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Cyfryzacji.  

czytaj więcej ...

Opublikowano: 2020-10-19

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Justyna Sychowska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi84-230 Rumiatel. 883 351 907dzieci@bibliotekarumia.pl

Opublikowane 2020-10-12 ADM

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!” organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, która odbędzie się w dniach od 12 - 16 października...

Zobacz więcej...

Opublikowane 2020-10-08 MO

5 października 91 uczniów klas pierwszych naszej szkoły w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej” – mówiła, dotykając ołówkiem ramion swoich podopiecznych. 

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Zobacz więcej

Europejski Dzień Języków Obcych

Opublikowane 2020-09-23 MO

Z okazji zbliżającego się Europejskiego Dnia Języków Obcych niektórzy uczniowie naszej szkoły nagrali wywiady oraz filmiki, a także przygotowali prezentacje. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania przygotowanych materiałów :). 

Zobacz więcej

Wielki Maraton Czytelniczy

Opublikowane 2020-09-13 MO

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Wielkiego Maratonu Czytelniczego organizowanego pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty oraz Prezydenta Miasta Gdańska. Celem konkursu jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat tekstów wskazanych do lektury. 

Na początku każdego miesiąca (od września do marca) nauczyciel informuje uczniów biorących udział w Maratonie, jaką książkę należy przeczytać. Tytuł lektury zostanie podany też na stronach internetowych Organizatorów. W terminie wskazanym przez Organizatorów Szkolni Koordynatorzy Maratonu (szkolnym koordynatorem jest p. Magda Odyniecka) otrzymują drogą elektroniczną test sprawdzający znajomość treści i rozumienie problematyki lektury oraz informację o kolejnej lekturze. Napisane przez uczniów testy sprawdzają szkolni koordynatorzy wg klucza przygotowanego przez Organizatorów. 

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów kl. IV-VI. Zapisy prowadzi biblioteka szkolna oraz p. Magda Odyniecka. Pierwszą lekturą jest książka Pawła Beręsewicza pt. Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek (jest dostępna w naszej szkolnej bibliotece). Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków! 

Lista lektur:

1. Bąkiewicz G., Szymeczko K., Wakuła P., Piastowskie orły. 10 opowiadań z czasów Piastów 

2. Beręsewicz Paweł, Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek 

3. Hunter Erin, Wojownicy. Ucieczka w dzicz 

4. Kielecka Krystyna, Gieśki 

5. Ryrych Katarzyna, Mała wojna 

6. Milewska Marta, Po co nam ta szkoła 

7. Szczygielski Marcin, Bez piątej klepki 

Konkurs "Tworzymy lapbook'a"

Opublikowane 2020-09-13 MO

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza do udziału w konkursie polegającym na stworzeniu interesującego lapbook'a. Na prace czekamy do 15 listopada. Wszystkie potrzebne informacje i regulamin znajdziesz TUTAJ. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Opublikowane 2020-09-07 MO

Po wielu miesiącach rozłąki uczniowie naszej szkoły stanęli 1 września 2020 r. ramię w ramię. Wzruszeni, stęsknieni za gwarem szkoły, dzwonkiem rozbrzmiewającym cyklicznie, kolegami i ukochanymi belframi. Po tym jak świat stanął do góry nogami, wszystko nabrało dla nich innych barw i głębszego znaczenia. Docenili i celebrują to, co było niegdyś rutyną i szarą, szkolną rzeczywistością. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 odbyła się zgodnie z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii.

Czytaj więcej

Rok szkolny 2020-2021


Mając na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem prosimy wszystkie sprawy w sekretariacie załatwiać drogą telefoniczną  58 671-01-50 lub mailową szkola@sp6rumia.edu.pl


Stołówka szkolna - umowa wyżywienia na 2020 dokument do pobrania

Opublikowano 2020-08-17

Więcej informacji tutaj: Stołówka - Aktualności - dokumenty do pobrania

______________________________

zorganizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie 

Opublikowane 2020-07-12 ADM

Uczniowie klasy 2c wzięli udział w konkursie plastycznym "#Szkolny Robot" zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie ogłoszonym w ramach funduszy zewnętrznych. 

CZYTAJ WIĘCEJ......

_______________________________

Gabinet Stomatologiczny DENTIX w Szkole Podstawowej nr 6 ul.Sienkiewicza 30 w Rumi

Opublikowano: 2020-06-03 ADM

Informujemy ,że wznawia przyjmowanie pacjentów w ramach usług stomatologicznych.

Prosimy umawiać się telefonicznie,sms lub email:kontakt@dentix.net.pl

tel. 575 111 964

lek.stom.Hanna Łangowska

_________________

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Opublikowane 2020-06-23 ADM

25 czerwca 2020 r. (czwartek)

17.00 - klasa 0A, 0B

26 czerwca 2020 r. (piątek)

8.00  -  klasy VIII

10.00 – klasy VII

11.00 – klasy VI a, b, c, d

12.00 -  klasy VI e,f, g , klasa Va

13.00 -  klasy V b, c, d, e, f

14.00 -  klasa V g, klasy 4 a, b, c, d

15.00 -  klasy III

16.00 -  klasy II

17.00 -  klasy I

01 lipca 2020 r. (piątek)

17.00 - 0C

---------------------------------

Opublikowane 2020-06-21 MZ

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie szóstej na zajęciach rozwijających z matematyki realizowana była innowacja matematyczna „Matematyka nie jest trudna i nudna”.

Czytaj więcej...

------------------------

Opublikowane 2020-06-10 MZ

W dniach 30 maja - 7 czerwca odbył  się XIX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM. Jest to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. 

Czytaj więcej...

------------------------

Opublikowane 2020-06-04 MZ

W poniedziałkowe popołudnie (1 czerwca) w plenerze, pod sceną letnią Miejskiego Domu Kultury w Rumi miało miejsce rozstrzygnięcie konkursów – literackiego i plastycznego oraz zadania specjalnego realizowanych w ramach projektu edukacyjnego „Rumia oczami dzieci”.

Czytaj więcej...

-------------------------

Drodzy Uczniowie!

Dziękujemy Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w rozwijaniu swoich zdolności, talentów. 

Za godne reprezentowanie naszej szkoły poza jej murami. Jednocześnie gratulujemy uzyskanych wyników w nauce, wysokich lokat w konkursach, zawodach sportowych.

Dziękujemy Nauczycielom, którzy motywowali Was do działania, angażowali do wytężonej pracy. Odkrywali Wasze talenty.

Drogim koleżankom, kolegom, pracownikom szkoły dziękujemy za podejmowany wysiłek w codziennej pracy, w tak trudnym dla nas wszystkich czasie.

Dziękujemy również Waszym Rodzicom, bo to Oni każdego dnia stanowili dla Was wsparcie  w odnalezieniu się w innej, nowej rzeczywistości.

Dziękujemy Wam Drodzy Rodzice  za trud wychowawczy, który wkładacie w wychowanie swoich dzieci, że zawsze możemy na Was liczyć.

Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców jeszcze raz bardzo dziękujemy.

Pragniemy wszystkim życzyć udanego, spokojnego wypoczynku, abyśmy w zdrowiu i pełni sił spotkali się w nowym roku szkolnym!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi

Opublikowano: 2020-06-26 ADM

Szanowni Rodzice, Kochani Uczniowie, 

Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Za nami kolejny rok nauki. Rok, który okazał się wyjątkowo trudny. Wszyscy musieliśmy stawić czoła epidemii, która zmusiła nas do całkowitej zmiany funkcjonowania szkoły. Pomimo trudności udało się nam wszystkim szczęśliwie dotrwać do końca roku szkolnego 2019/2020.

Opublikowane 2020-06-03 MZ

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2019/2020 prosimy o zwrot książek i podręczników do  biblioteki przez poszczególne klasy w wyznaczonym terminie:

klasy I- III – w dniach 8- 10 czerwca

klasy IV- VI – w dniach 15- 17 czerwca (16 i 17 czerwca od godziny 14.00-)

klasy VII- VIII – w dniach 18- 19 czerwca (18 czerwca od godziny 14.00-)

Bardzo prosimy aby wszystko było zapakowane w siatkę foliową z napisaną informacją: imię, nazwisko, klasa.

Harmonogram zwrotu wypożyczonych z biblioteki książek i podręczników klas IV-VIII.

Harmonogram zwrotu wypożyczonych z biblioteki książek i podręczników klas I-III.

Procedura zwrotu książek

____________________


Opublikowane 2020-05-27 MZ

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 dziękują Rodzicom i Uczniom za zdalną naukę.

Czytaj dalej...

----------------------------

Opublikowane 2020-05-26 MZ

Życzenia z okazji Dnia Matki od Centrum Rozwoju Lokalnego - organizatora ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

Czytaj więcej...

Opublikowano:2020-05-21 ADM

INFORMACJA DLA RODZICÓW i OPIEKUNÓW PRAWNYCH  - PROCEDURY

Szanowny Rodzicu, Opiekunie pamiętaj o Twoich obowiązkach wynikających z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Opublikowane 2020-05-20  MZ

Dnia 5.03. br. w naszej szkole odbył się I etap V Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III. Pierwsze miejsce i tytuł Mistrza Ortografii (na etapie szkolnym), zdobył Olaf Pawłowski z klasy IIIc. Uczeń napisał pracę bezbłędnie, zwycięzcy składamy serdeczne gratulacje.

Opublikowane 2020-05-20  MZ

20.05.2020 roku odbyło się rozstrzygnięcie logopedycznego konkursu „Głoskowe obrazki”. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej oraz troskę o poprawność językową wśród dzieci, jak i wspieranie plastycznej i językowej twórczości u dzieci z trudnościami w mówieniu. 

Czytaj więcej...

Oferty operatorów

Opublikowano:2020-05-11 ADM

Źródło: MEN - Pomagajmy sobie – oferty operatorów telekomunikacyjnych

Uczycie się i pracujecie zdalnie? Chcecie wiedzieć, który operator oferuje promocje w związku z epidemią? Gdzie możecie liczyć na rabat, odroczenie płatności, odkodowane kanały i załatwienie wszystkich formalności online? Zbieramy dla Was te informacje. Czytaj więcej....

------------------------------------------

Zwrot nadpłaty za posiłki

 Opublikowano: 2020-05-07 ADM

 Prosimy rodziców , którzy płacili za posiłki w kasie szkoły ,aby przesłali swój nr konta i dane dziecka na email: ksiegowosc@sp6rumia.edu.pl

 celem zwrotu nadpłaty.

------------------------------------------

List do Rodiców i Opiekunów

Opublikowano 2020-05-04 ADM

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę z tego, ile trudu wkładacie w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy swoją pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcielibyśmy Wam za to bardzo podziękować i jednocześnie poprosić o zrozumienie. 

Rząd bez jakichkolwiek wcześniejszych konsultacji poinformował, że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, a także Ministra Edukacji Narodowej. Jednak ostateczną decyzję w tej sprawie pozostawiły organom założycielskim – prowadzącym. ......   czytaj więcej>

Drodzy Rodzice,

Zgodnie z decyzją rządu podjętą w dniu 11-03-2020 i przekazaną na konferencji prasowej premiera oraz przedstawicieli poszczególnych resortów.

Od czwartku 12.03.2020 do 25.03.2020 r. (środa) zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

12.03.2020 r. (czwartek) oraz 13.03.2020 r. (piątek) w szczególnych przypadkach gdy rodzice nie będą mogli zapewnić opieki swoim dzieciom, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.

Od poniedziałku 16.03.2020 r. szkoła będzie zamknięta całkowicie aż do 25.03.2020 r.

Należy stosować się do zaleceń Generalnego Inspektora Sanepidu m.in.

Uczniowie powinni pozostać w domu, unikać  kontaktów z innymi osobami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W sprawach pilnych kontakt :  szkola@sp6rumia.edu.pl

Z poważaniem dyrektor szkoły 

Aleksandra Brunat

Drodzy Rodzice!

Opublikowane: 2020-04-28 ADM

Pragniemy złożyć Wam ogromne podziękowania za udzielone wsparcie w czasie wdrażania zdalnego nauczania oraz za to, że wspieracie i motywujecie do pracy Wasze Dzieci, a naszych Uczniów. Bez Waszej pomocy efekty tej pracy nie byłyby tak wymierne.

W tym trudnym czasie nadal liczymy na współpracę z Państwem.

Dyrekcja i Nauczyciele SP 6

Opublikowane 2020-04-28  MZ

Drodzy czytelnicy, 

w związku z koniecznością pracy zdalnej w każdym zakresie działalno