Biblioteka

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Witamy w naszej szkolnej bibliotece.

Tu warto i wypada bywać.

"Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da"

cytat: Jadwiga Andrzejewska

Witamy na stronie Biblioteki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi.

Znajdziecie tutaj informacje o działalności naszej biblioteki.

Zapraszamy

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK - godz. 8.00 - 16.00
PIĄTEK - godz. 8.00 - 14.00

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.
Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.
Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

Aktualności

Patroni Roku 2022 ustanowieni przez Sejm RP

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

13 stycznia w naszej bibliotece szkolnej, odbyło się Uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę.
Pierwszoklasiści odgadywali także bajkowe zagadki, które sprawdziły ich znajomość bohaterów baśni i bajek. Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani bibliotekarka dokonała pasowania każdego z uczniów. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali książeczkę z Wyprawki Czytelniczej przygotowanej przez Instytut Książki w ramach kampanii ”Mała książka- wielki człowiek” ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.. I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie pierwszej książeczki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa.


Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczą na dobry start, w której znajdzie książkę „Pierwsze czytanki dla…”, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki.

Niestety ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną nie możemy Państwu osobiście przedstawić założeń projektu, dlatego w załączonych materiałach przesyłamy niezbędne informacje z prośbą o udostępnienie ich w Państwa placówkach. Zachęcamy Państwa również do zamieszczania informacji o projekcie na swoich stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin biblioteki.

Z wyrazami szacunku

Justyna Sychowska

Miejska Biblioteka Publiczna im. Floriana Ceynowy w Rumi84-230 Rumiatel. 883 351 907dzieci@bibliotekarumia.pl

_______________________________

Oto kilka danych statystycznych na temat naszej biblioteki:

 • czytelnicy- 1040

 • księgozbiór: książki-20430

 • dokumenty elektroniczne -109

czasopisma:

dla uczniów: "Świerszczyk", "Viktor Junior", "Kumpel","Odkrywca"
dla nauczycieli i rodziców: "Biblioteka w szkole", "Pomerania", "Wychowanie w przedszkolu", "Życie szkoły", "Świetlica w szkole",
"Biblioteka w szkolne"

 • Nauczyciele biblioteki:
  mgr Marzena Zarach
  mgr Maria Ropela

REGULAMINY:

Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

 2. Biblioteka czynna jest codziennie oprócz śród w dniach pracy szkoły.

 3. Książki wypożycza się bezpłatnie.

 4. Nie wolno przetrzymywać książek, bo czekają na nie inni.

 5. Książki należy szanować.

 6. W bibliotece obowiązuje cisza.

 7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki należy obowiązkowo zwrócić do biblioteki.

 8. Książkę zagubioną lub zniszczoną uczeń powinien odkupić.

Tryb postępowania w przypadku przetrzymywania książek wypożyczonych z biblioteki

Zapis w Statucie Szkoły w Rozdz. VI par. 33 - Obowiązki ucznia

 1. Łącznicy klasowi przekazują wychowawcom listę uczniów przetrzymujących książki.

 2. Wychowawca udziela upomnienia słownego.

 3. Uczeń ma 1 tydzień na oddanie książek

 4. Jeżeli tego nie uczyni otrzymuje uwagę do zeszytu uwag.

 5. Jeżeli uczeń na koniec roku szkolnego (po upomnieniach) nie rozlicza się z książek otrzymuje ocenę zachowania niższą od proponowanej.

Regulamin centrum informacji multimedialnej

 1. Ze stanowisk komputerowych centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

 2. Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

 3. Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 4. Z jednego komputera może korzystać jedna osoba.

 5. Komputer w centrum służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet i w zainstalowanych programach multimedialnych oraz do przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece.

 6. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać wpisu do zeszytu i sprawdzić stan sprzętu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 7. W centrum obowiązuje cisza. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

 8. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu.

 9. Korzystać można jedynie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

 10. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.

 11. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty ma obowiązek zgłoszenia tego nauczycielowi.

 12. Nie wolno wykorzystywać komputera do gier.

 13. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu.

 14. Z drukarki i skanera można korzystać wyłącznie pracując na komputerze w centrum, po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi.

 15. Wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast.

 16. W przypadku stwierdzenia naruszenia Obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

 17. Nie stosowania się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela.

 18. Rozstrzyganie spraw nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach Dyrektora Szkoły.

LIST DO RODZICÓW –

„DLACZEGO WARTO CZYTAĆ DZIECIOM KSIĄŻKI”

„Bez względu na to, ile masz zajęć drogi rodzicu, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka,
oprócz okazywania miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie”. Jim Trelease

Drodzy Rodzice.

Na pewno każdy z Państwa chce przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chce, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w szkole. Aby tak się stało nie trzeba stosować różnorodnych nowoczesnych metod – trzeba skorzystać z najprostszego sposobu wpływającego na osobowość dziecka - należy zachęcić dziecko do czytania książek.

Wielu dorosłych ludzi choć umie czytać, nie czyta. Dlaczego? Ponieważ nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną pierwszych inwestycji w rozwój dzieci.

To właśnie w książkach Wasz maluch znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.

Czytanie książek ma również ogromny wpływ na sprawność czytania, a przede wszystkim na rozumienie tekstu. Czytanie ze zrozumieniem ma we współczesnym świecie znaczenie szczególne. Jego istotą jest zrozumienie treści, które polega na analizie znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń, zdań. Dzieci, które opanowały technikę czytania i czytanie ze zrozumieniem, znacznie szybciej się uczą, lepiej i chętniej przyswajają różnego rodzaju informacje, dobrze czują się w szkole. Są też przygotowane do sprawdzianów w trakcie nauki w szkole i do sprawdzianu po klasie szóstej. Wyrabianie nawyku poprawnego, cichego czytania otwiera przed dzieckiem perspektywę systematycznego i skutecznego uczenia się i pogłębiania wiedzy. Wyposażenie dzieci w umiejętność efektywnego uczenia się i zapamiętywania sprawia, że ma on poczucie własnej wartości i podejmuje się coraz trudniejszych wyzwań. Bogaci zasób słownictwa, czyta teksty literackie i potrafi spędzać swój wolny czas w sposób twórczy i bezpieczny rozwijając wrażliwość estetyczną.

Mając na uwadze te fakty, chcemy zaprosić Państwa dzieci do regularnego wypożyczania książek w bibliotece szkolnej. Proponujemy również różnego rodzaju konkursy , podczas których można sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności. Staramy się wzbogacać księgozbiór biblioteki tak, aby był on atrakcyjny i spełniający oczekiwania Państwa i Państwa dzieci. Zachęcamy również państwa do współpracy, bo tylko wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces.


Rady dla rodziców, którzy chcą, żeby ich dzieci czytały:

 1. Rozmawiaj z dzieckiem.

 2. Zawsze słuchaj, co dziecko ma Ci do powiedzenia.

 3. Kup dziecku czasopismo przeznaczone dla jego wieku.

 4. W księgarni wybieraj książki wspólnie z dzieckiem.

 5. Wybierz się ze swoim dzieckiem do biblioteki.

 6. Kontroluj, ile czasu dziecko spędza przed telewizorem czy komputerem.

 7. Rozwiązuj z dzieckiem krzyżówki, rebusy, zagadki.

 8. Zorganizujcie wspólnie z dzieckiem jego własną biblioteczkę.

 9. Czytaj dziecku przynajmniej przez 10 minut dziennie np.głośno na dobranoc.

 10. Czytaj sam – czytanie jest zaraźliwe, a dobry przykład działa bardziej niż słowa.

 11. Komiksy, audiobooki i książki dostępne na stronach Internetowych to również książki ( tylko w innej formie).

Warto czytać książki:

 1. Wspólne czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami a dzieckiem.
  Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje mu poczucie bezpieczeństwa.

 2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka. Po zakończeniu czytania możemy zapytać:
  Czy wiesz, co wydarzyło się później?

 3. Słuchanie bajek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań
  i zachęca do samodzielnej nauki czytania.

 4. Książki wychowują. Jeżeli dobierzemy odpowiednią lekturę, dzieci będą utożsamiały się z książkowym bohaterem.

 5. Książki wyrabiają wrażliwość. Dziecięce problemy opisane w bajkach na pewno poruszą niejedno serduszko.

 6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.
  W dziecięcym życiu są momenty, które dobra bajka, przeczytana ciepłym, modulowanym głosem, jest niezastąpiona.

 7. Książki rozwijają pasję kolekcjonerską. Wiele wydawnictw proponuje serie książeczek.
  Czekając na kolejne odcinki przygód bohatera, dziecko rozbudza w sobie ciekawość.

 8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku. Niektóre dzieci lubią słuchać ciągle tych samych bajek. Często może to być znak, że coś je nurtuje, niepokoi lub cieszy.

 9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.

 10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem. Kłótnia z kolegą, bratem czy siostrą to problem, ale w wielu książkach znajdują się opowieści, które pomogą dziecku sobie z nim poradzić.

Nauczyciele biblioteki
mgr Marzena Zarach
mgr Maria Ropela

Konkursy i akcje:

 • Akcja "Powiększamy księgozbiór biblioteki szkolnej" odbyła się w styczniu 2020 r. podczas zebrań z rodzicami. Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się w akcję”Poszerzamy księgozbiór biblioteki”. Zebraliśmy 1472,27 zł, które przeznaczymy na zakup nowości wydawniczych.

 • Szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM".

 • Biblioteka szkolna cyklicznie organizuje wyjazdy do Ośrodka Czytelnictwa Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku.

 • Propagujemy koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne wystawiane na terenie szkoły.

Zapraszamy do udziału w konkursach

1. Maraton Czytelniczy „Czytanie rozwija wyobraźnię" dla klas III (październik - maj)
2. Wielki Maraton Czytelniczy dla klas IV - VI, VII-VIII
3. XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Twórczość jednego autora " dla klas IV(styczeń/luty 2023)
4. XXVIII Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii" dla klas II(maj/ czerwiec 2023)
5. Konkurs "Zakręcona zakładka do książki" dla klas II (kwiecień)
6. Najlepszy czytelnik dla klas I- VI(czerwiec 2023)
7. Najpiękniejszy zeszyt lektur" dla klas I- III(czerwiec 2023)
8. Konkurs pięknego czytania - kl. VI

Imprezy czytelnicze

1. Uroczyste przyjęcie klas I w poczet czytelników

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś bliżej na temat tych konkursów, zajrzyj do biblioteki szkolnej,

Czekamy na Ciebie.

Maraton czytelniczy "czytanie rozwija wyobraznię"

CELE:

1. Krzewienie idei czytania książek.
2. Propagowanie czytelnictwa jako formy rozwoju osobowości ucznia.
3. Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4. Promocja biblioteki.
5. Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych.
6. Przygotowanie do sprawdzianu po klasie szóstej.

Konkurs trwa od października do kwietnia. Będzie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych- dla uczniów klas III. Uczniowie mają za zadanie przeczytać jedną, wskazaną przez nauczycieli biblioteki książkę. Na początku następnego miesiąca uczniowie piszą test sprawdzający znajomość i zrozumienie treści książki. W ten sposób zdobywają punkty, które podliczamy po ostatnim etapie. Zwycięzcy otrzymają nagrody.LISTA KSIĄŻEK DO PRZECZYTANIA rok szkolny 2022/2023


KLASY III

1. K. Drzewiecka - “Piątka z Zakątka”

2. W.Badalska - “Jak oswoić czarownicę”

3. J. Papuzińska - “Asiunia”

4. K.Kleniewska-Kowaliszyn - “Magda, Paweł i Ty”

5. E. Zubrzycka - “Słup soli

6. H. Lofting - “Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

7. J.Grabowski - “Puc, Bursztyn i goście”

8. J. Korczakowska - “Spotkanie nad morzem”