Samorząd Uczniowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Mały Samorząd Uczniowski

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019 swoją działalność rozpoczął Mały Samorząd Uczniowski. Jak co roku zostaną przygotowane dla naszych uczniów liczne niespodzianki, konkursy, przedstawienia,

a także okolicznościowe imprezy jak np. dyskoteki dla klas II i III.

W tym roku szkolnym opiekunami MSU będą:

pani Władysława Ryta, pani Karolina Ott i pani Marianna Kowalik-Świrska

30 września zostały przeprowadzone wybory na mocy, których wyłoniono przewodniczącą i jej dwóch zastępców, w składzie:

Przewodniczący: Natalia Drzazga kl.IIIa

Zastępca: Agnieszka Turek kl.IIIc

Członkowie: Zosia Chilla kl.IIIb, Eryk Gurzęda kl.IIId,

Wojciech Grzywacz kl.IIIe


Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy do współpracy na rzecz Małego Samorządu Uczniowskiego oraz życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Główne cele pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • wybranie najbardziej aktywnej i kreatywnej grupy dzieci - praca z nimi na rzecz szkoły,
 • wspieranie zaangażowania i pomysłów wychodzących z inicjatywy dzieci,
 • zintegrowanie uczniów klas I - III poprzez organizowanie na terenie szkoły i poza nią uroczystości, konkursów i imprez kulturalno - oświatowych
 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, zdrowotną i ekologiczną

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KLAS IV - VIII

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władze Samorządu Uczniowskiego są wybierane przez uczniów klas IV-VI
 3. w demokratycznych wyborach poprzedzonych przedstawieniem
 4. własnych programów przez kandydatów.
 5. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia;
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  • uczenie się współdziałania w grupie, odpowiedzialności i tolerancji.
 6. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 7. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński, którego skład jest ustalany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Radę Samorzadu.

Władze samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodncząca: Nikola Dominikowska

Z-cy: Filip Schmidt, Agata Fiedorowicz, Weronika Borsik

Skarbnik: Oliwia Fuhrmann

Sztandar: Jan Mencel, Maja Labuda, Magdalena Świrska, Oliwia Fuhrmann, Wiktoria Smołko.

Opiekunowie:

p.Bożena Sobolewska, p.Agata Pracel, p.Joanna Wilk