Samorząd Uczniowski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Mały Samorząd Uczniowski

Opublikowane 2019-10-02

W środę 25 września 2019 r. uczniowie klas II i III wzięli udział w wyborach. Spośród wszystkich kandydatów wyłoniono drogą głosowania troje przedstawicieli, są nimi:

Kajetan Groth III c

Marta Leszczak III a

Liliana Grabczak III c

Do ich zadań należeć będzie: współpraca z opiekunami Małego Samorządu Uczniowskiego (czyli z p. Karoliną Ott, p. Marianną Kowalik-Świrską i p. Władysławą Rytą); współpraca z kolegami z klas młodszych, jak również starszych; reprezentowanie klas I-III na forum szkoły oraz poza jej murami w trakcie różnych uroczystości.

Pozostali kandydaci zostali członkami MSU:

Malwina Małolepsza III d

Alicja Zając III d

Szymon Cetra III e

Tomasz Wolski III e

Matylda Zych III b

Dominika Denc III a

Łukasz Szulz III b

Przedstawicielom i członkom Małego Samorządu Uczniowskiego życzymy sukcesów w pracy na rzecz szkolnej społeczności.

Główne cele pracy Małego Samorządu Uczniowskiego:

 • wybranie najbardziej aktywnej i kreatywnej grupy dzieci - praca z nimi na rzecz szkoły,
 • wspieranie zaangażowania i pomysłów wychodzących z inicjatywy dzieci,
 • zintegrowanie uczniów klas I - III poprzez organizowanie na terenie szkoły i poza nią uroczystości, konkursów i imprez kulturalno - oświatowych
 • uczenie samorządności i aktywności na forum szkoły i poza nią
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
 • realizowanie zadań związanych z edukacją patriotyczną, zdrowotną i ekologiczną

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

KLAS IV - VIII

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi

Postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Władze Samorządu Uczniowskiego są wybierane przez uczniów klas IV-VI
 3. w demokratycznych wyborach poprzedzonych przedstawieniem
 4. własnych programów przez kandydatów.
 5. Celem działania Samorządu jest:
  • uczenie się demokratycznych form współżycia;
  • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
  • uczenie się współdziałania w grupie, odpowiedzialności i tolerancji.
 6. Samorząd Uczniowski broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.
 7. Samorząd Uczniowski może powołać Sąd Koleżeński, którego skład jest ustalany przez Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Radę Samorzadu.

Władze samorządu w roku szkolnym 2018/2019

Przewodncząca: Nikola Dominikowska

Z-cy: Filip Schmidt, Agata Fiedorowicz, Weronika Borsik

Skarbnik: Oliwia Fuhrmann

Sztandar: Jan Mencel, Maja Labuda, Magdalena Świrska, Oliwia Fuhrmann, Wiktoria Smołko.

Opiekunowie:

p.Bożena Sobolewska, p.Agata Pracel, p.Joanna Wilk