Małe PCK

w SP6

W roku szkolny 2019/2020 opiekunami "Małego PCK" są:

p. A. Lewandowska-Kolp, p. Katarzyna Wyszecka

Program działalności szkolnego koła

„Małe PCK” klas I-III

w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

„Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.”

/statut PCK-wstęp/

Cele działania "Małego PCK":

 • kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym, niepełnosprawnym;
 • wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;
 • budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie
 • do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom;
 • krzewienie uczuć przyjaźni oraz postawy tolerancji i szacunku.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2019/2020:

 1. Pomoc w organizacji Miejskiego Dnia Seniora.
 2. Udział w Ogólnopolskim Biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy organizowanym przez WOŚP z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca.
 3. Wykonanie kart świątecznych i zredagowanie życzeń dla osób starszych i samotnych - podopiecznych MOPS. Przygotowanie stroików świątecznych.
 4. Przygotowanie wielkanocnych kartek świątecznych z życzeniami dla starszych i samotnych mieszkańców Rumi - podopiecznych MOPS. Wykonanie stroików świątecznych na śniadanie wielkanocne organizowane przez MOPS w Rumi.
 5. Organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia.
 6. Warsztaty w kl. I-III w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakres programu obejmuje trzy podstawowe elementy:
 • wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej,
 • ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych)
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej

Małe PCK współpracuje z MOPS w Rumi, szkolną służbą zdrowia (pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, lekarzem stomatologiem), MSU, wychowawcami kl. I-III.


Opublikowane 2019-10-15 MO, edytowane 2019-10-17

16 października 2019 r. uczniowie klas trzecich wezmą udział w Ogólnopolskim Biciu Rekordu w Pierwszej Pomocy. Akcja jest organizowana co roku przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca. Uczniowie kl. III b i III d, po warsztatach z paniami A. Kolp i K. Wyszecką w ramach programu "Ratujemy i uczymy ratować", między godz. 12.00 a godz. 12.30, będą nieprzerwanie wykonywać resuscytację krążeniowo - oddechową na fantomach. Nasza szkoła bierze udział w akcji po raz drugi. Celem jest wspólne promowanie w całej Polsce nauki pierwszej pomocy.

Opublikowane 2019-10-17 MO

Co roku uczniowie naszej szkoły włączają się do organizacji Miejskiego Dnia Seniora. Na początku października dzieci z klas I-III oraz podopieczni świetlicy przygotowali prawie 300 kartek z życzeniami, które zostały przekazane pracownikom MOPS w Rumi. Akcja odbywa się w ramach działalności koła Małego PCK.