Małe PCK

w SP6

W roku szkolny 2020/2021 opiekunami "Małego PCK" są:

p. A. Lewandowska-Kolp, p. Katarzyna Wyszecka

Opublikowano: 2020-10-05 MZ

Program działalności szkolnego koła

„Małe PCK” klas I-III

w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

„Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.”

/statut PCK-wstęp/

Cele działania "Małego PCK":

 • kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym, niepełnosprawnym;

 • wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;

 • budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie

 • do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom;

 • krzewienie uczuć przyjaźni oraz postawy tolerancji i szacunku.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2020/2021:

 1. Pomoc w organizacji Miejskiego Dnia Seniora.

 2. Wykonanie kart świątecznych i zredagowanie życzeń dla osób starszych i samotnych - podopiecznych MOPS. Przygotowanie stroików świątecznych.

 3. Przygotowanie wielkanocnych kartek świątecznych z życzeniami dla starszych i samotnych mieszkańców Rumi - podopiecznych MOPS. Wykonanie stroików świątecznych na śniadanie wielkanocne organizowane przez MOPS w Rumi.

 4. Organizacja szkolnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia.

 5. Warsztaty w kl. I-III w ramach programu "Ratujemy i Uczymy Ratować" pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zakres programu obejmuje trzy podstawowe elementy:

 • wezwanie pogotowia do osoby nieprzytomnej,

 • ułożenie w pozycji bocznej osoby z zachowanym oddechem (w celu utrzymania drożnych dróg oddechowych)

 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa, czyli podtrzymanie czynności życiowych osoby nieoddychającej

 1. Warsztaty w kl. I-III w ramach programu "Mały Ratownik". Zakres programu obejmuje przygotowanie uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji, w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Małe PCK współpracuje z MOPS w Rumi, szkolną służbą zdrowia (pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania, lekarzem stomatologiem), MSU, wychowawcami kl. I-III.