Małe PCK

Aktualnośći

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Warsztaty w klasach I-III
„Mały Ratownik”

W tym roku szkolnym już od września rozpoczęło się szkolenie dla uczniów klas I-III w ramach programu „Mały Ratownik”.
Zakres realizacji programu obejmuje dwa podstawowe elementy:
- zachowanie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych
oraz
- podstawy pierwszej pomocy.
Na zajęciach uczniowie poznają działania, które należy podjąć, aby udzielona pomoc była szybka
i efektywna. Nauczą się jak reagować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych dla zdrowia.
Szkolenie będzie się odbywało w ciągu całego roku szkolnego.
Zajęcia prowadzone są przez:
p. Ewę Bodzoń,
p. Alicję Lewandowską-Kolp,
p. Katarzynę Wyszecką.

Światowy Dzień Mycia Rąk

15 października uczniowie naszej szkoły z klas I-III wzięli udział w Światowym Dniu Mycia Rąk. Dzieci oglądały krótką instrukcję dotyczącą higieny rąk,
a następnie zdobyte wiadomości utrwalały w sposób praktyczny. W krótkiej pogadance popartej kolorowanką, przypomniano również, kiedy w szczególności powinniśmy myć ręce.