Małe PCK

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

W roku szkolny 2018/2019 opiekunami "Małego PCK" są:

p.A.Lewandowska-Kolp, p.Katarzyna Wyszecka

Program działalności szkolnego koła

„Małe PCK” klas I-III

w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

„Polski Czerwony Krzyż jest działającą na zasadzie dobrowolności masową organizacją społeczną, która skupia ludzi dobrej woli pragnących działać społecznie nad szerzeniem zasad humanitaryzmu, rozwijaniem poszanowania czci i godności ludzkiej, ochroną zdrowia i życia ludzkiego oraz nieść pomoc wszystkim jej potrzebującym we wszelkich okolicznościach, gdy dobra te są zagrożone.”

/statut PCK-wstęp/

Cele działania "Małego PCK":

  1. kształtowanie aktywnych postaw dzieci, ich gotowości do niesienia pomocy innym, zwłaszcza ludziom chorym, starszym, niepełnosprawnym;
  2. wychowanie dzieci w kulturze zdrowotnej, wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;
  3. budzenie potrzeb w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej oraz przygotowanie do społecznej działalności na rzecz ochrony zdrowia i zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom;
  4. krzewienie uczuć przyjaźni do innych narodów oraz umiłowanie pokoju i gotowości działania w jego obronie.

Metody prowadzenia zajęć i spotkań członków koła „Małe PCK”:

prelekcja, pogadanki,

wyrabianie nawyków higieniczno-sanitarnych;

praktyczne nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy (ćwiczenia na manekinach)

ćwiczenia ekspresji plastycznej i muzycznej,

„burza mózgów”, drama

Zadania i terminy do realizacji

małe pck - realizacja zajęć

Laurki dla Seniorów

Już od wielu lat nasza szkoła pomaga przy organizacji Dnia Seniora. W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzorem lat ubiegłych włączyli się aktywnie w pomoc przy organizacji tej uroczystości. Z tej okazji wykonali około 300 laurek. Pomogą one uświetnić Rumski Dzień Seniora, który odbędzie się 14 października na Hali Widowiskowo - Sportowej MOSIR.