Ekologia

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Lider Lokalnej Ekologii

Edycje projektu przeprowadzone w ubiegłych latach

 • "W domowym piecu spalanie śmieci truje i rujnuje" 2009/2010

 • "Ciepło twojego domu" 2010/2011

 • "Ochrona wód" 2011/2012

 • "Ochrona powierzchni Ziemi" 2012/2013

Za działalność na rzecz środowiska nasza placówka otrzymała w w/w latach statuetkę oraz tytuł Lidera Lokalnej Ekologii

Już po raz 5 przystąpiliśmy do Projektu Edukacyjnego Lider Lokalnej Ekologii. Projekt ten jest prowadzony przez Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki".

Cele projektu:

 • przyjmowanie postawy świadomości wartości i poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego,

 • uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego,

 • gotowość do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • kształtowanie poczucia wartości i przydatności indywidualnego oraz grupowego działania.

Tematem przewodnim w bieżącym roku szkolnym jest "Woda-Powietrze-Ziemia".

W ramach projektu planowane są różne działania:

 • Wycieczka terenowa- dla grupy dzieci mająca na celu przedstawienie piękna przyrody i potrzeby jej chronienia

 • Apel

 • Spotkanie ze specjalistą z dziedziny obejmującej temat projektu

 • Akcja ulotkowa i plakatowa

 • Szkolny turniej wiedzy ekologicznej "Człowiek i przyroda"

 • Konkurs literacki - wiersz lub piosenka

 • Konkurs plastyczny - tworzenie zabawki z odpadów

 • Gazetka szkolna pod hasłem "Woda-Powietrze-Ziemia"

 • Zbiórka makulatury

 • Happening ekologiczny

 • Informacje na stronie internetowej szkoły o realizacji zadań

Koordynatorami projektu na terenie szkoły są:

Ewa Mamrot i Aleksandra Konkol- Naumowicz.

Trwa kampania lider Lokalnej Ekologii

KONKURS "ZBIERAMY MAKULATURĘ"

Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu „Zbieramy makulaturę". Biorą w niej udział wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

Organizacją zbiórek zajmują się nauczycielki Ewa Mamrot i Aleksandra Konkol- Naumowicz. W bieżącym roku szkolnym w akcji pomagają uczniowie z klasy VII d. Na koniec roku szkolnego dziesięciu najlepiej zbierających makulaturę uczniów otrzyma nagrody książkowe.

Otrzymane ze zbiórki pieniądze, przeznaczane są na potrzeby uczniów. Zakupiono już m.in. projektor multimedialny, odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD, antyramy, wyposażenie do sali "POZNAWANIA I DOŚWIADCZANIA ŚWIATA" w wysokości 5tyś. Oprócz tego, zakupiono nagrody na niektóre konkursy ekologiczne oraz coroczne nagrody dla najlepszych „zbieraczy".

We wrześniu 2018r. odbyła się I zbiórka makulatury.Przedstawiamy wyniki:

W styczniu 2018r. odbyła się II zbiórka makulatury. Przedstawiamy wyniki:

Przedstawiamy wyniki zbiórki makulatury w roku szkolnym 2018/19