Z życia Szkoły

Meble dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Rumi.

Bank Rumia Spółdzielczy stara się pomagać w rozwiązywaniu istotnych problemów, często wychodząc z inicjatywą wobec lokalnych społeczności.

"Cieszymy się, że mogliśmy przekazać meble biurowe, które posłużyły do wyposażenia kilkunastu sal lekcyjnych Szkole Podstawowej Nr 6 w Rumi. Mamy nadzieję, że meble przyczynią się poprawy komfortu pracy, zarówno uczniów, jak i pracowników szkoły."