Zapisy i rekrutacja

SEKRETARIAT SZKOŁY

Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowej (Dz.U.2017.59), na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).

Zapisy dzieci z obwodu SP6 do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Opublikowane 2020-02-16 ADM

Zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 prowadzi się w okresie stanu epidemii COVID-19 zdalnie, wysyłając wypełniony i podpisany skan karty Zgłoszenia dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie na adres e-mail sekretarz@sp6rumia.edu.pl

w tytule wpisując „ZAPISY Klasa I – obwód SP6”

Termin złożenia zgłoszenia: 30.06.2020 r.

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

Opublikowano: 2020-04-03 ADM

W oparciu o paragraf 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) wypełniając art. 158 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) podajemy do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi na rok szkolny 2020/2021.


Zapisy uczniów prowadzi sekretariat szkoły

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • odpowiedni wniosek lub zgłoszenie zapisu - do pobrania w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania

  • świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (nie dotyczy dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych i klas I)

  • odpis aktu ur. dziecka

  • dowód osobisty rodzica