SEKRETARIAT

Zapisy i rekrutacja

Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowej (Dz.U.2017.59), na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).

ZAPISY DO KLASY I

Na rok szkolny 2022/2023 dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Opublikowane ADM 15.02.2021

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi rozpoczyna z dniem 1 marca 2022 r. zapisy dzieci z rocznika 2015 zamieszkałe w obwodzie szkoły do klas I na rok szkolny 2022/2023.

Zapisy od 1 marca 2022 r. w godzinach 8.30 – 14.00 prowadzi sekretariat szkoły, rodzice / prawni opiekunowie powinni zgłosić się osobiście i przedłożyć

Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie

(dokument do pobrania lub dostępny w sekretariacie)

Przy składaniu zgłoszenia wymagany jest (do wglądu) Odpis akty urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica.

W przypadku braku możliwości złożenia zgłoszenia osobiście można wypełniony wniosek wraz z kopią aktu urodzenia złożyć w skrzynce podawczej z napisem SEKRETARIAT znajdującej się w przedsionku wejścia do szkoły. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ZAPISY DO KLASY I

W związku z naborem dzieci z obwodu do klas pierwszych, informujemy iż wzorem ubiegłego roku utworzona zostanie klasa z dodatkową nauką języka kaszubskiego.
Zgłoszenie dziecka do klasy z jęz. kaszubskim wiąże się z wypełnieniem deklaracji uczestnictwa w nauce dodatkowego języka. Decyzja oznacza zgodę na udział dziecka w zajęciach języka kaszubskiego w min. jednym roku szkolnym. W przypadku rezygnacji wymagany jest pisemny wniosek o rezygnacji skierowany do Dyrektora szkoły na specjalnym formularzu. W związku z powyższym prosimy o podjęcie świadomej decyzji.
Dzieci w klasie kaszubskiej będą objęte dodatkową lekcję języka angielskiego oraz robotyki.
Deklaracje o chęci wpisania dziecka do klasy pierwszej z językiem kaszubskim należy składać wraz ze zgłoszeniem do klasy I
(Wniosek o objęcie ucznia nauką języka mniejszości narodowej [j.kaszubski] dostępny w sekretariacie szkoły oraz w zakładce Dokumenty do pobrania)

Termin złożenia zgłoszenia: 31.03.2022r.

Jeżeli dziecko będzie realizować obowiązek szkolny w innej placówce należy poinformować szkołę w w/w terminie osobiście lub mailowo sekretarz@sp6rumia.edu.pl w tytule wpisując Obowiązek szkolny

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Opublikowano: 2020-04-03 ADM

Rekrutacja dzieci z rocznika 2016 do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi odbywa się w terminie
od 1 marca 2022 r do 11 marca 2022 r.

Rekrutacja będzie miała formę elektroniczną, szczegółowe informacje, terminy i zasady składania wniosku znajdą Państwo na stronie https://rumia.formico.pl/formico-parents/main.action

System otworzy możliwość zalogowania się i składania wniosku kandydata do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2022/2023 w dniu
1 marca 2022 r. o godz. 8.00

Zachęcamy do wcześniejszego zapoznania się z harmonogramem, informacją dla rodzica
oraz z
instrukcją - Przewodnikiem dla rodzicaZapisy uczniów prowadzi sekretariat szkoły

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • odpowiedni wniosek lub zgłoszenie zapisu - do pobrania w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania

  • świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (nie dotyczy dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych i klas I)

  • odpis aktu ur. dziecka

  • dowód osobisty rodzica