Rada rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Prezydium

Rady Rodziców na rok 2019/2020

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca: Kozańska Edyta VId tel. 693-288-400

Zastępca: Gazarkiewicz Dorota VId tel. 508-516-594

Sekretarz: Karina Rajko Vd tel. 793-153-503

Skarbnik: Magdalena Żebrowska Vb tel. 504-964-260

KOMISJA REWIZYJNA

Fiedorowicz Anita

Wolny Michalina VIIId

Blumkowski Krzysztof IIIe

Kontakt z Radą Rodziców

(oprócz zebrań) telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny oraz e-mail

radasp6rumia@wp.pl

SKŁADKI

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

wynosi 40,00 zł na wszystkie Państwa dzieci uczęszczające do naszej szkoły.

Płatna u skarbnika klasowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy

Bank Rumia Spółdzielczy 69 8351 0003 0000 0433 2000 0010

(proszę dopisać nazwisko ucznia i klasę)

TERMINY SPOTKAŃ

Zebrania odbywają się w świetlicy szkolnej o godzinie 18.00 w dniach:

9.10.2018, 13.11.2018, 11.12.2108, 8.01.2019, 5.02.2019, 12.03.2019, 09.04.2019, 14.05.2019, 11.06.2019.