Rada rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Prezydium

Rady Rodziców na rok 2022/2023

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca:

 Beata Dziedzic - Niedbał Vb tel. 608-204-043

Zastępca: 

Karina Rajko VIIId  tel. 793-153-503

Sekretarz: 

Karina Rajko VIIId  tel. 793-153-503

Skarbnik: 

Magdalena Żebrowska VIIb  tel. 504-964-260

KOMISJA REWIZYJNA

Fiedorowicz Anita

Wolny Michalina VIIId

Blumkowski Krzysztof IIIe

Kontakt z Radą Rodziców 

(oprócz zebrań) telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny oraz e-mail

radasp6rumia@wp.pl

Propozycja ubezpieczenia na 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk w wariancie za 46, 58, 89 i 175 złotych ( szczegółowo opisane warianty w załączniku ). Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2023 do 31.08.2024 r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki na jeden z podanych rachunków  ( nr rachunków w załączniku ) i wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki, do której uczęszcza dziecko ( np. Jakub Kowalski, 12.10.2011, tel. 790100200, SP6 Rumia )

Ostateczny termin opłacenia składki upływa 15 października 2023 r.

Informacja o ubezpieczeniu pod nr tel. 692345606

SKŁADKI

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

wynosi 50,00 zł na wszystkie Państwa dzieci uczęszczające do naszej szkoły.

Płatna u skarbnika klasowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy

Bank Rumia Spółdzielczy 69 8351 0003 0000 0433 2000 0010

(proszę dopisać nazwisko ucznia i klasę)

TERMINY SPOTKAŃ

Zebrania odbywają się zawsze w każdy drugi  wtorek miesiąca w świetlicy szkolnej o godzinie 18.00, 

11.10.2022 r.

08.11.2022 r.

13.12.2022 r.

10.01.2023 r.

14.02.2023 r.

14.03.2023 r.

11.04.2023 r.

09.05.2023 r.

13.06.2023 r.


Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi

 na rok szkolny 2021/2022

Sprawozdanie 2021/2022