Rada rodziców

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Prezydium

Rady Rodziców na rok 2021/2022

RADA RODZICÓW

Przewodnicząca:

Kozańska Edyta - VIIId tel. 693-288-400

Zastępca:

Gazarkiewicz Dorota VIIId tel. 508-516-594

Sekretarz:

Karina Rajko Vd tel. 793-153-503

Skarbnik:

Magdalena Żebrowska VIIb tel. 504-964-260

KOMISJA REWIZYJNA

Fiedorowicz Anita

Wolny Michalina VIIId

Blumkowski Krzysztof IIIe

Kontakt z Radą Rodziców

(oprócz zebrań) telefoniczny, poprzez dziennik elektroniczny oraz e-mail

radasp6rumia@wp.pl

Propozycja ubezpieczenia na 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców podjęła decyzję o wyborze ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków z Towarzystwem Ubezpieczeniowym InterRisk w wariancie za 35, 40, 55 i 86 złotych ( szczegółowo opisane warianty w załączniku ). Ochrona ubezpieczeniowa obowiązywać będzie w terminie od 01.09.2021 do 31.08.2022 r. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez 24h na dobę, przez cały rok, w szkole i poza szkołą.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w tym roku szkolnym płatność za ubezpieczenie będzie dokonywana przelewem.

Warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia jest opłacenie składki na jeden z podanych rachunków ( nr rachunków w załączniku ) i wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska dziecka, daty jego urodzenia, telefonu rodzica, placówki, do której uczęszcza dziecko ( np. Jakub Kowalski, 12.10.2011, tel. 790100200, SP6 Rumia )

Ostateczny termin opłacenia składki upływa 20 października.

Informacja o ubezpieczeniu pod nr tel. 692345606

SKŁADKI

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

wynosi 50,00 zł na wszystkie Państwa dzieci uczęszczające do naszej szkoły.

Płatna u skarbnika klasowego lub bezpośrednio na rachunek bankowy

Bank Rumia Spółdzielczy 69 8351 0003 0000 0433 2000 0010

(proszę dopisać nazwisko ucznia i klasę)

TERMINY SPOTKAŃ

Zebrania odbywają się w świetlicy szkolnej o godzinie 18.00 w dniach: