Organizacja roku szkolnego

dla rodziców

Rok Szkolny 2022/2023

Konsultacje dla uczniów i rodziców 2022/2023

Kalendarz Roku szkolnego 2022/2023

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające

Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2022/2023


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 :

31.10.2022 r. - Dzień przed Wszystkimi Świętymi

02.11.2021 r. - Dzień Zaduszny

02.05.2022 r. - weekend majowy

04.05.2022 r. - weekend majowy

23-24-25.05.2022 r. - egzamin ósmoklasisty

09.06.2022 r. - dzień po Bożym Ciele


W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

§ 5 ust 1 pkt 1 rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz 1603)


KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1.Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2021r.-1.01.2022 r.

Podstawa prawna

§ 3 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

2. Ferie zimowe 14.02-27.02.2022 r.

§ 3 ust 1 pkt 2

3. Wiosenna przerwa świąteczna

14.04-19.04 2022 r.

§ 3 ust 1 pkt 3

4. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r.

§ 2 ust 1

5. Ferie letnie

25.06 – 31.08.2022 r.

§ 3 ust 1 pkt 4

6. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r

24,25,26 maja 2022r.-egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022r.

W tych dniach szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze

§ 5 ust 1 pkt 1 rozp MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz 1603)

KONSULTACJE DLA RODZICÓW rok szkolny 2021/2022 I semestr

Koło matematyczne dla uczniów klas III

Środa 11:05 – 11:50

Barbara Bruna

Koło matematyczne dla uczniów klas II

Czwartek 11:05 – 11:50

Barbara Bruna

Zajęcia sportowe dla uczniów klas I

Piątek 15:45 – 16:25

Aneta Wodzak

Zajęcia sportowe dla uczniów klas II - III

Piątek 16:20 – 17:15

Aneta Wodzak

Koło taneczne Iskierki

Poniedziałek 16:30– 18:00

Halina Rychert

Koło plastyczne dla uczniów klas I - III

Środa 15:45 – 16:25

Ewa Bodzoń

Zespół wokalno - instrumentalny Kantele

Poniedziałek 11:05 – 11:50 Piątek 11:05 – 11:50

Tatiana Jaworska

Koło teatralne

Środa 16:30– 17:20

I. Jagodzińska M. KowalikŚwirska

„Klaszczmy w dłonie” zajęcia rozwijające umiejętności grafomotoryczne

Poniedziałek 16:30 – 17:20

K. Ott

„Gry planszowe”

Poniedziałek 11:05 – 12:30

A. Lange – Pranszke

„Gimnastyka artystyczna”

Czwartek 11:05 – 11:50

G. Steinke
Kalendarz imprez i uroczystości 2019/2020

Dzień Wychowania Przedszkolnego

Wrzesień

V. Korpys, K. Marzejon - Posańska

Jesień. Dzień Edukacji Narodowej. Pasowanie na przedszkolaka

Październik

A. Jagodzińska. K. Plichta

Dzień roweru

Październik

K. Plichta, P.Trawicka

Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Listopad

Wychowawcy grup, n-le wspomagający

Dzień Niepełnosprawnych

Grudzień

A. Drzazga. P. Trawicka, K. Marzejon - Posańska

Jasełka

Grudzień

E. Angel, V. Korpy

Apel zimowy

Styczeń

E. Samson, A. Barzowska - Witko

Dzień Babci i Dzień Dziadka

Styczeń

wychowawcy grup, n-le wspomagający

Bal karnawałowy

Luty

wychowawcy, n-le wspomagający

Powitanie wiosny

Marzec

E. Angel, V. Korpys

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień

A. Drzazga. P. Trawicka, K. Marzejon - Posańska

Biesiada Kaszubska

Maj

K. Plichta, wychowawcy grup

Dzień oceanów

Maj

K. Plichta, P. Trawicka

Festyn rodzinny

Czerwiec

wszyscy nauczyciele

Dzień Matki i Ojca/ Dzień rodziny

Czerwiec

wszyscy nauczyciele

Zakończenie roku przedszkolnego

Czerwiec

K. Plichta, A. Jagodzińska

KONKURSY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Maryja, Matką dzieci szkolny konkurs plastyczny.

X

M. Niećko

Szkolny Konkurs Plastyczny Miś patriota

XI

K. Plichta, A. Jagodzińska

Przedszkolny Konkurs Plastyczny Marzenia nie mają barier

XI / XII

A. Drzazga. P. Trawicka, K. Marzejon-Posańska

Przedszkolny Konkurs Plastyczno – Techniczny na stroik bożonarodzeniowy

XII

A. Barzowska – Witko, V. Korpys

XIII Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny Legendy polskie w ilustracji

II / III

E. Samson, A. Barzowska – Witko, E. Angel, K. Marzejon – Posańska, A. Lange – Pranszke

Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod hasłem Z piosenką po zdrowie

IV

E. Samson, A. Jagodzińska, K. Plichta, A. Lange-Pranszke

Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki Przedszkolnej pod hasłem "Z piosenką po zdrowie"

IV

E. Samson, A. Jagodzińska, K. Plichta, A. Lange-Pranszke

Pan Jezus Zmartwychwstał konkurs plastyczny dla dzieci z klas 0-II

IV

M. Niećko

Przydział zadań i zajęć dodatkowych z dziećmi

 • Gazetka Oddziały Przedszkolne: Anna Drzazga

 • Czyste powietrze wokół nas: Edyta Angel

 • Strona internetowa: Aleksandra Jagodzińska

 • MAC: Ewa Samson, Katarzyna Plichta

 • Teatr Pomarańczowy Cylinder: Aleksandra Jagodzińska

 • Współpraca z Biurem Koncertowym w Gdańsku: Irena Łukaszewicz

 • Bajki terapeutyczne: Aleksandra Barzowska – Witko

 • Poczytaj Bratkowi: Ewa Samson

 • Jestem przedszkolakiem, będę pierwszakiem: Ewa Samson, Edyta Angel

 • Przedszkole z witaminą: Katarzyna Plichta , Aleksandra Jagodzińska

 • Kto się ładnie zachowuje, tego każdy szanuje: Karolina Klepacka

 • Super przedszkolaki w Rumi: Edyta Angel

 • Program zajęć taneczno-rytmicznych „Klaśnij, tupnij…”: Katarzyna Plichta

 • Przegląd prasy pedagogicznej : Patrycja Trawicka

 • Przeglądanie stron CEN-u, Kuratorium, itp., celem śledzenia ciekawych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli – K. Marzejon - Posańska

WYKAZ KONKURSÓW DLA KLAS I-III 2019/2020

Wykaz konkursów dla uczniów klas I-III 19-20