SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Co to jest G Suite dla Szkół i Uczelni?

G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu. Oprócz zestawu podstawowego dostępnych jest też wiele dodatkowych usług Google.

Informacje o podstawowych narzędziach z G Suite dla Szkół i Uczelni znajdziesz na stronie dotyczącej G Suite dla szkół podstawowych i średnich.

Wymagania dotyczące wieku

Jeśli użytkownik nie jest w wieku wymaganym do samodzielnego zarządzania kontem Google, musi mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na używanie tego konta. W takim wypadku należy poprosić rodzica lub opiekuna prawnego, by przeczytał te warunki wspólnie z użytkownikiem.

Jeśli rodzic lub opiekun prawny zezwala swojemu dziecku na używanie tych usług, wtedy te warunki mają do niego zastosowanie i to on jest odpowiedzialny za aktywność dziecka w usługach.

W przypadku niektórych usług Google obowiązują dodatkowe wymagania dotyczące wieku. Odpowiednie informacje na ten temat znajdują się w dodatkowych warunkach i zasadach dotyczących poszczególnych usług.