Historia szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Witamy Was serdecznie na stronie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi.

Uroczyste otwarcia naszej szkoły odbyło się 30 listopada 1960 roku w obecności przedstawicieli ówczesnych władz i społeczeństwa. Tak dzień ten został zapisany w pierwszej kronice szkoły:

"Jest pogodny, jesienny dzień. Słońce pięknie oświetla mury dużego gmachu, a wiatr lekko porusza biało-czerwoną flagą, która po raz pierwszy załopotała na placu szkolnym. Dzieci ze wszystkich granic szkół naszego miasta zebrały się na placu, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu nowej szkoły, "Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi".

W pierwszym roku rozpoczęło w naszej szkole naukę 640 dzieci. Pierwszym kierownikiem szkoły został mianowany śp. Paweł Sędzicki, zaś jego zastępcą Kazimierz Belecki. Grono pedagogiczne liczyło wówczas 15 nauczycieli. W budynku szkolnym mieściło się 15 sal lekcyjnych, w tym gabinet biologiczny, fizyczny, dwie pracownie robót ręcznych i sala gimnastyczna. Przez kolejne lata zwiększała się liczba uczniów i pedagogów.

W roku szkolnym 1966/67, w związku z reformą oświaty, po raz pierwszy opuścili szkołę absolwenci klas VIII. Ten rok przyniósł także zmianę na stanowisku kierownika szkoły. Odszedł śp. Paweł Sędzicki, a jego funkcję przejęła pani Elwira Korman. Powołano również nowych zastępców panią Aleksandrę Drozdowską i panią Henrykę Paszkiewicz, Kolejnym dyrektorem SP nr 6 był śp. Marian Ślusarski, który ze szkołą związał się na wiele lat.

W roku szkolnym 1970/71 szkoła uroczyście obchodziła 10-lecie swego istnienia, przechodząc całkowicie na system klaso-pracowni, Utworzono nowe gabinety, zmodernizowano już istniejące. Praca odbywała się podobnie jak obecnie, w systemie trójzmianowym.

I tak mijały lata. Szkoła tętniła życiem. Miała swoje lepsze i gorsze dni, których treścią oczywiście były dzieci.

Przez rok szkolny 1974/75 funkcję dyrektora szkoły sprawowała wspomniana już pani Aleksandra Drozdowska. Kolejnymi dyrektorami byli w latach 1975-82 śp. Jerzy Kijak, w roku szkolnym 1982/83 pani Henryka Paszkiewicz, która powołała nowego zastępcę pana Wojciecha Tomczaka. W latach 1983-86 dyrektorował szkole pan Wojciech Sikorski, a w latach 1986 - 92 pani Edyta Łaszczyk. Od 1992 r. do 1997 r. funkcję dyrektora pełnił pan Władysław Pleśniar. W roku 1997 wybrana została w drodze konkursu obecny dyrektor pani Irena Krzemińska. Zastępcami początkowo byli: pani Henryka Paszkiewicz oraz pan Wojciech Tomczak.

Szczególnym dniem w historii naszej szkoły stał się 10 maja, który obchodzony jest jako Święto Patrona Szkoły, na pamiątkę nadania jej w roku 1986 imienia Aleksandra Majkowskiego wielkiego syna ziemi kaszubskiej.

Wraz z upływem czasu zmieniło się otoczenie szkoły. W roku 1992 zaadoptowany został do celów dydaktycznych tzw. "pawilon", a w roku 1999 przejęty budynek szkolny po dawnej SP nr 3 mieszczący się przy ul. Grunwaldzkiej 57. Odbywają się tam zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Rok 1999 to również zmiany rejonizacji naszej szkoły, którą to wymusiła na nas obecna reforma oświaty, do obwodu szkoły została włączona część dotychczasowego obwodu SP nr 8.

Także w 1999 roku jako jedyna szkoła w Rumi utworzyliśmy klasę integracyjną (obecnie mamy 17 klas integracyjnych), 1999 rok przyniósł również zmiany personalne. Powołani zostali wicedyrektorzy szkoły w osobach pani Renaty Jaroń i Ireny Łukaszewicz. Rok 2001 przyniósł kolejne zmiany, na zastępcę dyrektora została powołana pani Kazimiera Brodecka.

1 października 1999 roku szkołę pożegnała długoletnia wicedyrektor pani Henryka Paszkiewicz, która odeszła na zasłużoną emeryturę. Obecnie do SP nr 6 uczęszcza 1045 dzieci w klasach I-VI i 140 w grupach przedszkolnych, łącznie mamy 47 oddziałów, W szkole pracuje 82 nauczycieli i 29 pracowników obsługi.

Obecnie skład dyrekcji szkoły przedstawia się następująco:

Dyrektor Szkoły - Aleksandra Brunat

zastępcy:

  • Anna Dybikowska
  • Irena Łukaszewicz
  • Beata Połomska - Formella

10 maja 2011 r. setki sympatyków rumskiej „6” wypełniło aulę MOSiR-u podczas finałowej gali z okazji 50-lecia szkoły. Majowa gala w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wieńcząca obchody 50- lecia Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi była wydarzeniem niecodziennym, na miarę hollywoodzkich uroczystości. Ten zjawiskowy, muzyczno - słowny, wspomnieniowy spektakl poprowadziła Bożena Sobolewska, polonistka i pomysłodawczyni jubileuszowej gali oraz Wojciech Tomczak, emerytowany matematyk i były wicedyrektor szkoły. To był niezapomniany dzień dla całej społeczności „szóstki. Przygotowany przez nauczycieli folder z okazji 50-lecia SP nr 6 oraz szkic refleksyjno - wspomnieniowy pt: „Refleksje o Szóstce” był okazją do wspomnień absolwentów i nauczycieli o szkole, do odnalezienia siebie sprzed lat. „To, że moja była szkoła w dalszym ciągu w wielkim stopniu przyczynia się do rozwoju intelektualnego uczniów nie jest dla mnie nowością, ale jej twórczy, artystyczny charakter, który zaprezentowano na dzisiejszej gali zachwycił mnie i oczarował”- mówi Sławomir Mrozowski, dziś już 35-letni absolwent szkoły. Od wielu lat działają z dużymi już tradycjami organizacje uczniowskie, między innymi samorząd szkolny klas młodszych i starszych, liczne koła zainteresowań, w ramach których uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i rozwijają zdolności. Efektem pracy pedagogów z dziećmi są liczne laury na olimpiadach, konkursach międzyszkolnych, zawodach sportowych i przeglądach teatralnych na przestrzeni lat. Wszystko to niewątpliwie napawa nauczycieli pracujących w SP nr 6 dumą i satysfakcją i jest zachętą do dalszej pracy. 1 września 2012 roku to również szczególna data w historii „szóstki”. W tym dniu 815 uczniów przywitało nowy rok szkolny w nowej, rozbudowanej i kolorowej szkole..

Warto wspomnieć, że w życie szkoły angażują się rodzice, dzięki którym odnowiono wiele sal lekcyjnych.

Na zawsze w pamięci uczniów pozostaną drodzy pedagodzy

p. l. Braun,

p. Cz. Wilmowicz, p. R. Heinsius,

p. T. Bisewska, p. l. Braun, p. L Sitek, p. T. Lenz

oraz nieżyjące już śp. H. Mamrot i D. Rycko, I. Adamczyk, U. Szulta, W. Lewicka, S. Krom
Dzieje szkoły to historia ludzi, którzy ją tworzyli, w niej pracowali, a niejednokrotnie związali z nią całe swoje życie.

Do tych nauczycieli należeli i należą:

p. H. Paszkiewicz p. J. Grzesik

p. G. Woźniak p. R. Jaroń

p. J. Tomaszewska p. S. Siemaszko

p. B. Bobrucka p. G. Milewska

p. E. Pionke p. M. Papke

p. M.Gumoś p. D. Haase

p. B. Bińkowska p. Z. Filipek

p. D. Michalska p. J Mamrot

p. Z. Gunia, p. Kruczyńska


Dzięki tym wszystkim nauczycielom do pracy w SP nr 6 bardzo licznie wracają jej absolwenci.

tekst M. Bochniak, D. Haase, A. Gliszczyńska - Żywicka