Dyrekcja Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Dyrektor Szkoły

mgr Aleksandra Brunat

Dyrektor szkoły przyjmuje rodziców po uprzednim umówieniu terminu spotkania w sekretariacie.

Zastępcy Dyrektora Szkoły

mgr Irena Łukaszewicz

mgr Anna Dybikowska

mgr Beata Połomska - Formella