Język kaszubski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy.

Lekcje realizowane są często jako warsztaty oraz wycieczki, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składny na zasadzie dobrowolności przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.

Wnioski składa się dyrektorowi w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły. Wniosek dotyczy całego okresu, nauki ucznia w szkole.

Uczniowie mogą zacząć naukę w dowolnym momencie np. w klasie I lub II itd. Ocena z przedmiotu - język kaszubski jest oceną liczoną do średniej, a przedmiot wpisany jest w rubryce przedmiotów obowiązkowych.

wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub w zakładce druki do pobrania

Zapisy oraz rezygnacje z udziału w zajęciach języka kaszubskiego przyjmowane są do 25 września każdego roku

poprawiony Język kaszubski w SP 6