Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

dla rodziców

Dokumenty do pobrania:

Godziny pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2020/2021

 • Poniedziałek 8.00 – 11.00

 • Wtorek 12.00 – 14.30

 • Środa 11.00-15.30

 • Czwartek 10.00 – 14.00

 • Piątek 8.00-11.00

Telefon dyżurny w godzinach pracy: 67 10 150

PSYCHOLOG SZKOLNY

Drodzy Rodzice i Uczniowie


W razie pytań, wątpliwości i potrzeby konsultacji

zapraszam w czwartki w godzinach 12:00 - 13:00

lub w innym dogodnym terminie po uprzednim umówieniu się przez e-mail : psycholog@sp6rumia.edu.pl lub dziennik elektroniczny Librus.

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,

 • prowadzi konsultacje dla rodziców,

 • współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PP-P, Urząd Miasta,

Do pedagoga szkolnego przyjdź, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami i osobami dorosłymi

 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.