Komunikat

ORGANIZACJA SYSTEMU ZDALNEGO NAUCZANIA

dla rodziców > kształcenie na odległość

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Informacja dla nauczycieli, rodziców, uczniów

Opublikowano 2020-03-24 ADM

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zobowiązało dyrektorów szkół do zorganizowania zdalnego nauczania. Sytuacja, w której musimy funkcjonować jest nadzwyczajna. Wszyscy uczymy się nowej formy nauczania.

Głównym narzędziem komunikacji z klasą jest platforma Google Classroom.

Sposób prowadzenia indywidualnych zajęć z uczniem ustalają nauczyciele w porozumieniu z rodzicami.

Uczniowie klas IV – VIII pracują według planu.

Dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III pracują według planu ustalonego przez nauczycieli w porozumieniu z rodzicami.

Zorganizowanie zdalnego nauczania w tak dużej szkole z klasami integracyjnymi wymaga od nas wszystkich olbrzymiego wysiłku logistycznego. Zdaję sobie sprawę z różnic wynikających z dostępności do sprzęt, Internetu.

Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie w tworzeniu nowego systemu komunikacji.

Proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i wzajemne zrozumienie.

Od 25 marca do 08 kwietnia 2020 obowiązywać będą następujące formy kontaktu:

maile służbowe wychowawców i nauczycieli uczących, ewentualnie telefony

Pozdrawiam i życzę zdrowia

Aleksandra Brunat

Kontakt z kadrą zarządzającą

Sekretariat szkola@sp6rumia.edu.pl

Dyrektor szkola@sp6rumia.edu.pl

a.dybikowska@sp6rumia.edu.pl klasy IV-VIII, dziennik elektroniczny librus

i.łukaszewicz.@sp6rumia.edu.pl oddziały przedszkolne i klasy I-III

b.połomska-formella@sp6rumia.edu.pl uczniowie posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

pedagog szkolny m.papke@sp6rumia.edu.pl

psycholog szkolny k.janowska@sp6rumia.edu.pl

telefon: 58 6710 150 czynny w godzinach 8 – 14