Integracja Sensoryczna

dla rodziców

W Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi prowadzone są zajęcia terapii integracji sensorycznej. Terapią objęte są dzieci z odpowiednimi orzeczeniami i zaleceniami wydanymi przez profesjonalne poradnie.

Zajęcia

Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego przystosowanej sali. Wyposażenie przede wszystkim obejmuje wiele urządzeń do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego.

Co to jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to organizacja bodźców, która umożliwia ich późniejsze wykorzystanie. Dzięki receptorom umiejscowionym w różnych częściach naszego ciała zbieramy informacje o otaczającym nas świecie. Bodźce te są odpowiednio przetwarzane, porządkowane, łączone z innymi, dzięki czemu mózg może wykorzystać je do kształtowania prawidłowych zachowań, tworzenia odpowiedniej percepcji świata czy prawidłowego uczenia się. Doświadczenia zmysłowe są potrzebne mózgowi jak pokarm ciału. Dzięki integracji sensorycznej wszystkie informacje są składane w całość.

Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

to zajęcia, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych(sensorycznych).

Podczas sesji dziecko huśta się w hamaku, toczy w beczce, jeździ na deskorolce czy balansuje na kołysce. Przez zabawę przyjemną i interesującą dla dziecka dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego, co pozwala na lepszą organizację działań.

Terapia SI nie jest uczeniem konkretnych umiejętności (np. jazda na rowerze, pisanie, czytanie), ale usprawnianiem pracy systemów sensorycznych i procesów układu nerwowego, które są bazą do rozwoju tych umiejętności.

W toku pracy tą metodą terapeuta stymuluje zmysły dziecka oraz usprawnia takie zakresy, jak np.: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa. Zadaniem terapeuty jest, przy zastosowaniu odpowiednich technik, eliminowanie, wyhamowywanie lub ograniczenie niepożądanych bodźców obecnych przy nadwrażliwościach sensorycznych lub dostarczanie silnych bodźców, co jest konieczne przy pod-wrażliwościach systemów sensorycznych.

Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. W pierwszej kolejności kierowana jest do dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale z powodzeniem można stosować ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Może być także wykorzystana jako forma profilaktyki ewentualnych trudności w uczeniu się oraz stymulacja rozwoju dzieci prawidłowo rozwijających się.

W prawidłowym rozwoju dziecka niezwykle ważny jest ruch i bezpośrednie doświadczenia zmysłowe. Dobrze zaplanowane i systematycznie wykonywane codzienne czynności oraz właściwa zabawa stanowią solidny fundament do prawidłowego rozwoju.

Terapeuta SI

Karolina Klepacka