Dzwonki

dla rodziców

W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywają się według wariantu A.

W wyjątkowych sytuacjach ma zastosowanie wariant B, o czym każdorazowo uczniowie

i rodzice są powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem

Rozkład dzwonków

NORMALNY

(WARIANT A)

NUMER LEKCJI

SKRÓCONY

(WARIANT B)

7:30 – 8:15

1

7:30 – 8:00

8:20 – 9:05

2

8:05 – 8:35

9:15 – 10:00

3

8:40 – 9:10

10:10 – 10:55

4

9:15 – 9:45

11:05 – 11:50

5

(15 MIN)

9:50 – 10:20

12:05 – 12:50

6

(15 MIN)

10:35 – 11:05

13:05 – 13:50

7

11:20 – 11:50

14:00 – 14:45

8

11:55 – 12:25

14:55 – 15:40

9

12:30 – 13:00

15:45 – 16:30

10

13:05 – 13:35

16:35 – 17:20

11

13:40 – 14:10