Świetlica

dla rodzica

KILKA SŁÓW O NASZEJ ŚWIETLICY

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym i niezastąpionym"

Phil Bosmans

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 6 im. A. Majkowskiego w Rumi jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.

W naszej placówce uczniowie mogą bezpiecznie i ciekawie spędzić czas wgodzinach od 7.00 do 17.00. Świetlica dla dzieci z klas I-III znajduje się na parterze szkoły (koło biblioteki).

Uwzględniając wiek, potrzeby i zainteresowania naszych wychowanków,

w świetlicy organizowane są zajęcia,które umożliwiają wszechstronny rozwój każdego dziecka. Prowadzone są one zgodnie z opracowanymi przez wychowawców Rocznymi Planami Świetlicy.

Kadrę pedagogiczną świetlicy tworzą następujące nauczycielki:

  • mgr Marlena Bigus;

  • mgr Alina Bujak;

  • mgr Anna Drzazga;

  • mgr Mirosława Puchalska;

  • mgr Anna Żukowska

Pedagodzy w świetlicy włączają się w realizację programów opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły. Propagują wśród dzieci zasady bezpieczeństwa oraz ideę „Szkoły Dobrych Manier". Otaczają opieką swoich wychowanków, pomagają im w nauce oraz rozwijają ich zdolności. Starają się kształtować młodych ludzi, tak aby w przyszłości umieli dostosować się do życia we współczesnym, zmieniającym się świecie.

Przy świetlicy działają następujące koła:

  1. Koło Plastyczne (opiekun: M. Puchalska, A. Bujak)

  2. Koło muzyczno-rytmiczne (opiekun: M. Bigus)

  3. Koło plastyczno-techniczne „TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ" (opiekun: B. Stobieniecka)

Kółko plastyczno – techniczne

„Tańcowała Igła z nitką"