XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Opublikowano 2022-10-12
Po raz kolejny obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki

Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

W tym roku święto to przypadło na 7 października 2022 r.

Jak w ubiegłych latach wzięła udział cała szkoła od zerówek do klas VIII. Maluchy

z naszych zerówek kolorowali sowę – symbol mądrości, uczniowie klas I – III sprawdzali

swoją wiedzę pod okiem wychowawców, a dla uczniów klas IV-VIII zorganizowano

kącik w szkole w stałym już miejscu obok sali 109.

Każdy kto odpowiedział bezbłędnie na 5 wylosowanych przez siebie, pytań

otrzymał certyfikat eksperta tabliczki mnożenia i słodki cukierek.

W tym roku jak zwykle impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięły

w niej udział 572 osoby i wydano około 400 certyfikatów. Gratulacje!!!

Zapraszamy za rok.