Międzynarodowy Dzień Białej Laski

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”
organizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski

Opublikowano 2022-10-11
Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”,
która odbędzie się w dniach od 12 - 19 października 2022 r.
Patronem honorowym kampanii są min. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

Celem Kampanii jest:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,

  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,

  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,

  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach Kampanii przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjno - integrujące, godziny wychowawcze, konkursy na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.


Blechacz.mp4