Szkolny konkurs logopedyczny


Aktualności SP6 2020-12-09

Szkolny konkurs logopedyczny

Opublikowane 2020-12-09 MZ

Regulamin szkolnego konkursu logopedycznego

pt. „Logopedyczny kalendarz adwentowy”


1. Temat konkursu: „Logopedyczny kalendarz adwentowy”.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi.

3. Czas trwania konkursu: od 01.12.2020 r. do 24.12.2020 r.

4. Konkurs adresowany jest do dzieci objętych terapią logopedyczną w Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi.

5. Celem konkursu jest zdobywanie nowych doświadczeń uczniów objętych terapią logopedyczną. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni. Wzmacnianie wiary we własne siły, zainteresowanie tematyką logopedyczną i motywowanie do dalszej pracy.

6. W ramach Konkursu należy wykonać pracę plastyczną przedstawiającą kalendarz adwentowy, który zawiera ilustracje ćwiczeń buzi i języka.

7. Format pracy: A4. Technika: dowolna.

8. Prace powinny być wykonywane przez uczestników samodzielnie.

9. Zdjęcia lub filmiki prezentujące prace należy przesłać na adres mailowy: p.janaszkiewicz@sp6rumia.edu.pl

Z dopiskiem „KONKURS LOGOPEDYCZNY”

10. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

11. Wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2021 roku. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły.

12. Wszyscy uczestnicy konkursu po ogłoszeniu wyników otrzymają dyplomy. Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

13. Rodzic/opiekun prawny wraz z dostarczeniem prac konkursowych dziecka wyraża zgodę na upublicznianie przez organizatora pracy wykonanej przez dziecko.

14. Wysyłając pracę rodzic/opiekun prawny uczestnika potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie.mgr Paula Janaszkiewicz

neurologopeda, terapeuta SI