SKACZEMY Z RADOŚCI

Opublikowane 2019-10-24 MO

17 października 2019 r. odbyły się zajęcia ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dla pierwszej grupy uczniów niepełnosprawnych z klas I -III w ramach programu „Skaczemy z radości”. Celem zajęć było podkreślenie roli ruchu we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka niepełnosprawnego oraz integracja uczniów poprzez wspólne spędzanie czasu na sportowo. Dzieci z zaangażowaniem wykonywały zadania ruchowe pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu, a także ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy w grupie. Wspólna zabawa dostarczyła dużo radości biorącym w niej udział uczniom i nauczycielom.

Zajęcia przeprowadziły: Magdalena Kretschmer, Beata Szymichowska-Kuegler.