Rumia oczami dzieci


Rumia oczami dzieci

Opublikowane 2021-03-04 MZ

Nasza szkoła przystąpiła do IV edycji projektu Rumia oczami dzieci, który będzie realizowany w terminie: 01.02.-31.05.2021 r. W ramach projektu przewiduje się realizację pięciu zadań tematycznych: czterech zwykłych i jednego zadania specjalnego oraz dwóch konkursów.

Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie lekcji, w trakcie których uczniowie poznali znaczenie symboli miejskich. Jego realizacja rozpoczęła się od zawieszenia planszy z symbolami miejskimi na głównym holu na parterze. Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z herbem i logo Rumi. Wychowawcy prowadzili lekcje z wykorzystaniem planszy z symbolami, a także materiałów filmowych, które znajdują się na kanale YouTube, wskazanych przez organizatora projektu.

Szczególnie ciekawym materiałem dla dzieci był interaktywny escape room. Uczniowie wykonując zadania świetnie się bawili, ale też przyswajali wiedzę o naszym mieście. Dodatkowo uczniowie klas I-III na zajęciach plastycznych różnymi technikami wykonali symbole miasta. Wszystkie prace plastyczne zostały zawieszone na tablicach w różnych miejscach w szkole.

Klasa 2a dodatkowo przygotowała dwa wspaniałe torty i zaprezentowała symbolikę elementów herbu Rumi. Natomiast klasa 2c przygotowała happening, podczas którego zaprezentowała logo naszego miasta i symbolikę poszczególnych kolorów.


https://youtu.be/jhGJfNvn6cc - prezentacja Logo Rumi