Aktualności

Projekt „Rumia oczami dzieci” 2019

Opublikowano: piątek, 01, luty 2019 06:39

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji Projektu „Rumia oczami dzieci", którego organizatorem jest Gmina Miejska Rumia.

Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości lokalnej, propagowanie wiedzy o Rumi i samorządzie gminnym oraz zaangażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne miasta.

Projekt realizowany jest w terminie: 01.02.2019r. - 15.06.2019r.

Składa się z dwóch części:

• zadań skierowanych do poszczególnych placówek oświatowych,

• konkursów tematycznych: fotograficzny, literacki , plastyczny, skierowanych bezpośrednio do dzieci.

Podsumowanie projektu odbędzie się 15.06.2019r. podczas Festynu „Rumia oczami dzieci".

Zapraszam wszystkich nauczycieli oraz uczniów do czynnego udziału w projekcie.

Koordynator projektu:

Irena Łukaszewicz