Międzynarodowy Dzień
Białej Laski

Aktualności SP6 2020-10-12

Kampania społeczna
„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Opublikowane 2020-10-12 ADM
2. Życzenia Ireny Santor dla uczestników(1).MP4

Nasza szkoła przystąpiła do kampanii społecznej “Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie”, która odbędzie się w dniach od 12 - 16 października. Patronem honorowym kampanii są min. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

Celem Kampanii jest:

  • kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową,

  • zwiększenie integracji osób które nie widzą, ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku,

  • przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów,

  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością wzrokową,

  • włączenie w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski ak najszerszej grupy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, samorządów i innych organizacji z terenu całej Polski.

W ramach Kampanii przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjno - integrujące, godziny wychowawcze, konkursy na temat funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku.