Innowacja matematyczna

AKTUALNOŚCI

Innowacja matematyczna

Opublikowane 2020-06-21 MZ

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie szóstej na zajęciach rozwijających z matematyki realizowana była innowacja matematyczna „Matematyka nie jest trudna i nudna”.

Innowacja miała na celu aktywizację uczniów, pomoc w przełamaniu ich wewnętrznych oporów, podniesienie umiejętności matematycznych uczniów, ukazanie atrakcyjności matematyki oraz podejmowania twórczych działań, poprzez stosowanie różnorodnych i nowoczesnych metod aktywizujących oraz wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym.

Na zajęciach stosowane były różne metody i formy pracy, które pozwoliły na twórcze podchodzenie do problemów i zagadnień matematycznych, m.in. zajęcia manualne

(np. budowanie modeli brył), lekcje w terenie (szukanie brył w otaczającym nas świecie, obliczanie prędkości swojego biegu, szukanie skarbu – mapa, skala). Korzystaliśmy z tablicy interaktywnej i komputerów w sali komputerowej korzystając z ćwiczeń interaktywnych (np. Matzoo, Multibooków Nowej Ery). Uczyliśmy się pracy w grupie tworząc lapbooki lub rozwiązując zadania o ułamkach („Ułamki lubią porządek”, „Zabawy z hasłem”). Powtarzaliśmy poznany materiał na lekcji w formie konkursów, quizów. Graliśmy w bingo i lotto matematyczne. Pokazywaliśmy praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym (diagramy, tabele, statystyka w sporcie, procenty w życiu codziennym, obliczanie ile farby i jaki byłby koszt potrzebny na pomalowanie swojego pokoju).

Zajęcia miały na celu aktywizację wszystkich uczniów i kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki przedmiotów ścisłych. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach. Według uczniów zajęcia były ciekawe, a zadania interesujące. Pozwoliły utrwalić ich wiadomości zdobyte na lekcjach oraz poszerzyć je. Najbardziej podobały im się quizy i praca z tablicą multimedialną.

W przyszłym roku dzieci chciałyby, aby było więcej lekcji w terenie oraz pracy w grupach.