Opieka psychologiczno-pedagogiczna

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Godziny pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2015/2016:

Poniedziałek 11.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00-13.00

Czwartek 10.00 – 15.00

Piątek 9.00-13.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

mgr Krystyna Janowska

poniedziałek 12.00-17.00

wtorek 7.30-12.30

środa 7.30-12.30

czwartek 7.30-13.30

piątek 7.30-12.30

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

  • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
  • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
  • prowadzi konsultacje dla rodziców,
  • współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PP-P, Urząd Miasta,

Do pedagoga szkolnego przyjdź, gdy:

  • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  • Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami i osobami dorosłymi
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.