Koło przyrodniczo-historyczne

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Koło przyrodniczo – historyczne działa na terenie naszej placówki od 2008.

Opiekunkami koła są nauczycielki naszej szkoły:

Aleksandra Konkol-Naumowicz(przyroda) i Iwona Jastrzębowska(historia).

W ramach koła realizowany jest program ścieżki przyrodniczo –historycznej „Osobliwości mojego regionu". Jest on skierowany do uczniów klas IV, V, VI.

Podstawą programu są wycieczki do ciekawych miejsc regionu, w którym mieszka uczeń.

Spotkania odbywają się w sobotę raz w miesiącu.

Cele programu:

  • poznanie środowiska i specyfiki regionu w którym mieszka uczeń
  • kształtowanie wrażliwości na piękno krajobrazu i kultury Kaszub
  • integracja wiedzy przyrodniczej, historycznej, geograficznej
  • i kulturowej
  • wykształcenie poczucia odpowiedzialności za przyrodę