Język angielski

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Podziękowania z Buckingham Palace

Wielka Brytania w tym roku w maju świętowała narodziny syna księżnej Megan i księcia Harry’ego. Z całego świata płynęły gratulacje dla rodziców nowo narodzonego dziecka. List z gratulacjami został wysłany również przez uczniów klasy 7d i nie został bez odpowiedzi - w lipcu uczniowie otrzymali podziękowania z Pałacu Buckingham.


26.09.2019 Europejski Dzień Języków Obcych

Co roku w naszej szkole uczniowie z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych przygotowują specjalne lekcje, w czasie których poszerzają swoje wiadomości na temat krajów europejskich i doskonalą umiejętności językowe. Chętni uczniowie prowadzili tego dnia przygotowane przez siebie lekcje w formie quizu i przedstawiali prezentacje multimedialne. Klasy młodsze (1-3) brały udział w konkursie plastycznym „The European flag”. Każdy uczestnik konkursu otrzymał certyfikat, a zwycięzcy nagrody. W czasie przerw czynna była kawiarenka Cafe London, gdzie można było zakupić wypieki wykonane według przepisów z różnych krajów europejskich. Na chętnych chcących doskonalić swój warsztat językowy czekały zadania, za wykonanie których otrzymali naklejki do legitymacji Cafe London. Na osoby, które uzbierają komplet 8 naklejek, czeka nagroda w czerwcu.

Program Insta.Ling dla Szkół

Lekcje języków obcych w naszej szkole prowadzone są przeróżnymi metodami. Do jednej z nich należą programy i aplikacje wspierające naukę i utrwalanie poznanego już słownictwa. Do programów tych należą Insta.Ling dla Szkół, Quizlet i Extra Homework Online.

W bieżącym roku nasza szkoła ponownie przystąpiła do Programu Insta.Ling dla Szkół. Systematyczne korzystanie z tego programu wpływa na poprawę poziomu przyswojenia słówek oraz powoduje zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się językiem obcym.

Program Insta.Ling dla Szkół daje nauczycielom, uczniom i ich rodzicom bezpłatny dostęp do strony WWW w ramach programu szkolnego. Zadaniem ucznia, który przystąpił do Programu jest systematyczne logowanie się i wykonanie powtórki słownictwa przydzielonego przez nauczyciela. Po każdej sesji uczeń dostaje raport z systematyczności i postępów pracy.

Link do strony: https://instaling.pl