„ DLA NIEPODLEGŁEJ”

Projekt z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi

3 września 2018- 11 listopada 2018 r.

Podsumowanie projektu " Dla Niepodległej"

opublikowano 2019-02-08

CELE PROJEKTU

 • należyte upamiętnienie i uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
 • włączenie do projektu wszystkich uczniów naszej szkoły;
 • pobudzenie uczniów do kreatywnego myślenia i odpowiedzialności za wykonanie zadania
 • (wdrażanie do samodyscypliny, samowychowania i samokształcenia);
 • pokazanie uczniom bogactwa dorobku Rzeczpospolitej na przełomie ostatnich 100 lat poprzez różnorodne propozycje zadań;
 • wzbogacenie wiedzy uczniów o Polsce, ważnych ludziach i miejscach, jej dokonaniach i miejscu w świecie;
 • wzbudzenie uczuć patriotycznych i szacunku do Ojczyzny oraz dumy z bycia Polakiem;
 • odkrywanie i rozwijanie zdolności i pasji u uczniów;

SPOSÓB REALIZACJI

Uczniowie otrzymają kilkanaście propozycji działań lub zadań konkursowych wokół tematu

„ Dla Niepodległej”. Każdy uczeń wybiera co najmniej jedno zadanie, co zostanie odnotowane w specjalnej tabeli u wychowawcy. Odtąd jest on odpowiedzialny za realizację własnego zadania, dotrzymywania terminów wyznaczonych przez nauczyciela koordynującego określone zadanie. Nauczyciel- opiekun jest tylko doradcą, jeśli uczeń będzie potrzebował wskazówki lub niewielkiej pomocy. Każde zadanie będzie ocenione, a jeśli przybierze formę konkursu, także zostanie przyznane miejsce i ewentualna nagroda rzeczowa.

TERMINY

Realizacja projektu rozpoczyna się 3 września 2018 roku, a kończy się w listopadzie 2018r.

PRZEBIEG PROJEKTU:

 1. Nauczyciele przekazują uczniom informacje o realizacji projektu i możliwości wzięcia udziału w poszczególnych zadaniach.
 2. Uczniowie realizują zadania, do których się zgłosili ( każdy wybiera co najmniej jedno).
 3. Uczniowie zostają ocenieni przez nauczycieli w wyznaczonym wcześniej terminie.
 4. W listopadzie odbywa się wielka gala z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
tabela dla niepodległej - 2018

Po zakończeniu działań i rozwiązaniu konkursów nauczyciele odpowiedzialni sporządza krótki protokół i dokonają ewaluacji.

Koordynator projektu

Katarzyna Bruhn