Zapisy i rekrutacja

SEKRETARIAT

Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowej (Dz.U.2017.59), na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).

Zapisy dzieci z obwodu SP6 do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021


Zapisy prowadzi sekretariat szkoły, rodzice / prawni opiekunowie powinni zgłosić się osobiście i przedłożyć Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie. /SEKRETARIAT/dokumenty do pobrania/ Zgłoszenie dziecka do klasy 1

Przy składaniu zgłoszenia wymagany jest (do wglądu) Odpis akty urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica.

Termin złożenia zgłoszenia: 30.04.2020 r.

Wykaz ulic należących do obwodu SP6 w Rumi.

Opublikowane 2020-02-06 ADM

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Opublikowano: 2020-02-12 ADM

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 wyłącznie dla dzieci z rocznika 2014 w terminach określonych przez Gminę.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 02 marca - 13 marca 2020r.

Poniżej wniosek wraz z dostępnymi oświadczeniami oraz uchwały Rady Gminy regulujące rekrutację do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty do pobrania:

Zapisy uczniów prowadzi sekretariat szkoły

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • odpowiedni wniosek lub zgłoszenie zapisu - do pobrania w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania
  • świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (nie dotyczy dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych i klas I)
  • odpis aktu ur. dziecka
  • dowód osobisty rodzica