Rekrutacja

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W RUMI

Z dniem 1 września 2017 roku Szkoła Podstawowa nr 6 w Rumi staje się ośmioletnią szkołą podstawową, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowej (Dz.U.2017.59), na podstawie art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60).

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2019/2020 dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 6 w Rumi prowadzi sekretariat. Zgłoszenie dziecka do klasy I wraz z Oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie należy składać w terminie do 28 lutego 2019 r.

Rekrutacja na 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI W SP6

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram rekrutacji do klas I 2018/2019

Wykaz ulic należących do obwodu SP6 w Rumi.

Zapisy uczniów prowadzi sekretariat szkoły

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły:

  • odpowiedni wniosek lub zgłoszenie zapisu - do pobrania w sekretariacie lub w zakładce druki do pobrania
  • świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (nie dotyczy dzieci zapisywanych do oddziałów przedszkolnych i klas I)
  • odpis aktu ur. dziecka
  • dowód osobisty rodzica