Opieka psychologiczno-pedagogiczna

dla rodziców

Godziny pracy pedagoga szkolnego

w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek 11.00 – 16.00

Wtorek 8.00 – 14.00

Środa 8.00-13.00

Czwartek 10.00 – 15.00

Piątek 9.00-13.00

PSYCHOLOG SZKOLNY

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

mgr Krystyna Janowska

poniedziałek 12.00-17.00

wtorek 7.30-12.30

środa 7.30-12.30

czwartek 7.30-13.30

piątek 7.30-12.30

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, Sąd, Policja , PP-P, Urząd Miasta,

Do pedagoga szkolnego przyjdź, gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z rówieśnikami i osobami dorosłymi
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.